Operations Orchestration 10.x Advanced Authoring

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 3 Gün
 1. Anasayfa
 2. Operations Orchestration 10.x Advanced Authoring

Açıklama

  Bu üç günlük eğitim, ileri düzey akış geliştirme kavramlarını ve Operation Orchestration (OO) yazılımının bazı entegrasyonlarla kullanımını ele alır. OO, Cloud Automation çözümlerinin bir parçasıdır.

  Bu eğitim, içerik hazırlama, yapılandırma ve tanıtma ile ilgili en iyi uygulamaları ele alır. OO’daki yürütme sırası ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Bu eğitimde, scriptlet’lerin kullanımı, REST (Representational State Transfer) kullanılarak OO Central ile etkileşim, SOAP (Simple Object Access Protocol) kullanılarak Web hizmetleriyle etkileşim ve semaforların kullanımı gibi ileri düzey konulara odaklanılır. Eğitimde, OO akışları içinden PDF oluşturma ve SVN (Subversion) ile arayüz oluşturma gibi görevlerin otomatikleştirilmesi için OO kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler yer alır.

  Eğitimde tam bir gün boyunca ayrı bir konu olarak OO ile entegre olabilen açık kaynak kodlu metin oluşturma aracı olan CloudSlang ele alınır.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz? 

  • OO 10.x içerikleri geliştirmek, belgelemek, paketlemek ve sunmak için akış oluşturucularının kullanımı
  • OO’nun bileşen yürütme sırası açısından iş akışlarını nasıl yürüttüğü
  • Akış verilerini ve akış yürütmeyi yönetmek için OO uygulamasında scriptlet bileşenini çalıştırma
  • Semaforlarla ilgili kavramlar ve bunları OO’da kullanma
  • SCM (Source Control Management – Kaynak Kontrol Yönetimi) aracının kullanımı ve gelişmiş görevleri yerine getirme
  • Harici kütüphaneleri ile OO kullanımını genişletme
  • Web Hizmetleri sihirbazını kullanma ve yeni oluşturulan işlemlerle akışları oluşturma
  • REST çağrılarını kullanma
  • CSA (Cloud Service Automation) yaşam döngüsü eylemleri için akış yazma
  • Entegrasyon içerikleri
  • CloudSlang kullanarak iş akışları oluşturma ve bunları OO Central’da yürütme

   

  Kimler Katılmalı?

  Bu eğitim, OO’nun uygulanmasından sorumlu olan İş Akışı Geliştiricileri, Sistem Yöneticileri, Otomasyon Yöneticileri, DevOps Entegratörleri ve diğer çalışanlara yöneliktir.


Eğitim İçeriği

Module 1: Course Overview

Module 2: Best Practices for Content Authoring, Structuring, and Promotion

Module 3: Understanding Execution Order

Module 4: Scriptlets

Module 5: Using Semaphores

Module 6: SCM Management

Module 7: Generate PDFs

Module 8: Web Services

Module 9: REST Calls

Module 10: Writing Flows for CSA

Module 11: Integration Content (Server Automation and Service Manager)

Module 12: CloudSlang

Ön Koşullar

HPE OO220 Akış Oluşturma

Ağ terimleri ve kavramları

Web tarayıcıları ve telnet ya da SSH (Secure Shell) bağlantı yöntemleri

Farklı işletim sistemi ortamları