Operations Manager i Software 10 x Essentials

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. Operations Manager i Software 10 x Essentials

Açıklama

  Eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen ve 5 gün süren bu başlangıç düzeyi eğitim, Operations Management i Software (OMi) 9.0’a yeni başlayan teknik personele OMi kullanarak olayları yönetmek için temel ilkeleri, metodolojileri ve yetenekleri uygulama konusunda deneyim kazanma fırsatı sunuyor. OMi, sınıfındaki en iyi hizmet operasyonları çözümüdür. Bu eğitim, görev kritik iş hizmetleri için etkili hizmet operasyonları tasarlama, yürütme ve yönetmeden sorumlu olan kişilere yöneliktir. Eğitimde yer alan uygulamalı laboratuvar çalışmalarında OMi yazılımının 9.0 sürümü kullanılır.

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz? 

  • Olayları etkili bir şekilde belirleme, önceliklendirme ve çözme için OMi kullanımı
  • Belirli kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için olay gösterge panelleri oluşturma
  • CI çözüm ve bağlantıları
  • Durum Göstergeleri (HIs – Health Indicators) ve OMi’de sunulan Ana Performans Göstergelerine (KPI – Key Performance Indicators) dayalı hizmet ve teknoloji bileşenlerinin durumlarını belirleme
  • OMi performans grafikleri oluşturma ve kullanma
  • OMi araçları oluşturma ve kullanma
  • TBEC (Topology Based Event Correlation) bağlantı kuralları oluşturma ve ayarlama
  • SBEC (Stream Based Event Correlation) bağlantı kuralları oluşturma ve ayarlama
  • TBEA (Time Based Event Automation) otomasyon kuralları oluşturma ve ayarlama
  • Olay gizleme kuralları oluşturma ve ayarlama
  • OMi kullanıcı erişimi ve izinlerini yönetme
  • Olay gizleme kuralları oluşturma ve ayarlama
  • OMi kullanıcı erişimi ve izinlerini yönetme
  • OMi bildirimleri oluşturma ve ayarlama
  • OMi ve HP Operations Manager (HPOM) arasındaki entegrasyonu yapılandırma
  • OMi ve HP SiteScope arasındaki entegrasyonu yapılandırma
  • OMi ve HP EUM (End User Management – Son Kullanıcı Yönetimi) arasındaki entegrasyonu yapılandırma
  • MA (Monitoring Automation) kullanarak CI’lara izleme atama

Eğitim İçeriği

Module 1: Course Overview

Module 2: BSM Overview

Module 3: OMi Overview

Module 4: Operator Overview

Module 5: Performance Grapher

Module 6: OMi Tools

Module 7: Health Perspective

Module 8: OMi Monitoring Dashboards

Module 9: Indicator Overview

Module 10: RTSM Overview

Module 11: Models and Views

Module 12: Event Reception

Module 13: OMi APM Integration

Module 14: OMi SiteScope Integration

Module 15: OMi HPOM Integration

Module 16: Standard Event Processing

Module 17: Topology Based Event Correlation

Module 18: Stream Based Event Correlation

Module 19: Event Automation

Module 20: User Management

Module 21: OMi Content Packs

Module 22: Monitoring Automation Overview

Module 23: OMi Administration

Ön Koşullar

BSM 9 Essentials eğitimi