Operations Manager 9.x on UNIX / Linux Administration Essentials

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. Operations Manager 9.x on UNIX / Linux Administration Essentials

Açıklama

  Eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen bu beş gün süren eğitim, UNIX veya Linux’taki Operations Manager (Operasyon Yöneticisi) için gerekli yönetimsel görevleri ele alır. Katılımcılar bu eğitimde, Unix veya Linux’ta Operations Manager’ı kullanarak heterojen bir BT ortamında, sistemlerin ve uygulamaların durumunu ve performansını nasıl etkin bir şekilde izleyeceklerini, yöneteceklerini ve raporlayacaklarını öğrenirler. Eğitimde platform olarak Linux kullanılır, ancak Operations Manager’ın yüklenebileceği üç UNIX platformu için de geçerlidir. Eğitim, öğrenilen kavramların pekiştirilmesi için kapsamlı uygulamalı laboratuvar alıştırmalarını içerir. Bu uygulamalı alıştırmalarda yazılımın 9.10 sürümü kullanılır.

  Eğitim Unix ve Linux ürünlerinde bulunan Operations Manager 9.x yazılımını kullanan yöneticilere yöneliktir.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz? 

  • HP Operations Manager için kullanıcı (operatör) hesaplarını oluşturma ve değiştirme
  • Politikalar aracılığıyla sistem ve uygulama izlemeyi yapılandırma
  • Sistem veya uygulama sorunları için otomatik yanıtları yapılandırma
  • Temel HP Operations Manager aracı kurulumlarını gerçekleştirme
  • Hem yöneticiler hem de operatörlerin kullanımı için düğümleri, düğüm gruplarını, mesaj gruplarını, araçları, politikaları, politika gruplarını ve diğer temel öğeleri yapılandırma
  • Mesajlardaki günlük görevleri gerçekleştirmek için Java Operator GUI’sini kullanma
  • Kurumsal faaliyetlerde kullanım için politikaları, mesajları ve komutları yapılandırma
  • Politikaları kullanarak cihazları yönetmek için uygun teknikleri seçme
  • Tüm genel yönetsel işlevleri yerine getirmek için Yönetici (Administrator) UI’sini kullanma
  • Ortamın yedeklemeleri de dahil olmak üzere HP Operations Manager’ı, veritabanını ve kullanıcılarını yönetme ve sürdürme
  • Mesajları ve mesaj içeriklerini yönetmek için gerekli olan görevleri yerine getirme

Eğitim İçeriği

Module 1: Introduction to OMU/OML Administration

Module 2: Essential OMU/OML Architecture

Module 3: The OMU/OML Users

Module 4: Working with the Java GUI

Module 5: Using the OMU/OML Admin UI

Module 6: Adding OMU/OML Users

Module 7: Managing Nodes in OMU/OML

Module 8: From Event to Message Browser

Module 9: Managing Policies

Module 10: Pattern Matching

Module 11: Policy Conditions

Module 12: Configuring Message Actions

Module 13: More Policy Options

Module 14: Logfile Entry Policies

Module 15: Open Message Interface Policies

Module 16: SNMP Trap Policies

Module 17: Measurement Threshold Policies

Module 18: Performance Collection Component

Module 19: Scheduled Task Policies

Module 20: WMI Policies

Module 21: Service and Process Monitor Policies

Module 22: Basic Message Reduction

Module 23: Managing Tools

Module 24: Using Service Navigator

Module 25: Other Administrative Tasks

Ön Koşullar

Temel Unix veya Linux işletim bilgisine sahip olmak