ODI – Oracle Data Integrator

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. ODI – Oracle Data Integrator

Açıklama

  Oracle Data Integrator; yüksek hacimli, yüksek performanslı yığın yüklerinden olay odaklı entegrasyon süreçlerine ve SOA destekli veri hizmetlerine kadar tüm veri entegrasyonu gereksinimlerini içeren kapsamlı bir veri entegrasyonu platformudur. Oracle Data Integrator’ın E-LT (Extract, Load, Transform – Dışarı Aktar, Yükle, Dönüştür) mimarisi, verileri işlemek ve dönüştürmek için farklı RDBMS motorlarını kullanır. Bu yaklaşım performansı ve ölçeklenebilirliği iyileştirirken genel çözüm maliyetlerini azaltır.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Çeşitli platformlar arasında veri dönüşümünü gerçekleştirmek için Oracle Data Integrator’ı kullanma
  • ELT veri dönüşümlerini gerçekleştirmek için ODI eşlemelerini prosedürlerini ve paketlerini tasarlama
  • ODI kaynaklarını yönetme ve ODI ile güvenlik kurulumu
  • Çeşitli platformlar arasında veri entegrasyonu ve dönüşümü gerçekleştirme
  • Prosedürleri, paketleri ve ELT işlerini belirlemek için ODI grafik arayüzünü kullanma
  • Güvenli ve çok kullanıcılı ODI ortamını kurma ve sürdürme
  • ODI ile değiştirilmiş verileri yakalama
  • ODI Web hizmetlerini kullanma ve ODI ile SOA entegrasyonunu gerçekleştirme

Eğitim İçeriği

Major Components in ODI

ODI Topology Concepts

Describing the Physical and Logical Architecture

Setting Up a New ODI Project

Oracle Data Integrator Model Concepts and Data Stores

Organizing ODI Models and Creating Data stores

ODI Mapping Concepts and Designing Simple Mappings

Mapping: Monitoring and Debugging

Multi Data Source Mappings and Lookups

Reusable Mappings and Partitioning

ODI procedures and Functions

Using ODI Variables and Packages

Managing ODI Scenarios and Versions

Using Load Plans

Working with Changed Data Capture with Triggers

Developing Knowledge Modules

Designing ODI Integration Mappings

Managing Object Versions

Using Variables in ODI

Accelerating Development with Groovy

Calling Outbound Web Services and saving the result

Ön Koşullar

Basic knowledge of ELT data processing