Node.js Uygulama Geliştirme

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 4 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. Node.js Uygulama Geliştirme

Açıklama

  Bu uygulamalı Node.js eğitimi, ön uç tasarımcıları ve sunucu tarafı geliştiricilere Node.js uygulamalarını nasıl hızlı bir şekilde oluşturacakları, koruyacakları ve dağıtacakları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar. Bu eğitimde Node.js mimarisi V8 motoru ve Node Ekosistemi kapsamlı bir şekilde işlenir. Bu eğitimde, Node.js organizasyonel yapısının bir parçası olan işlevleri ve modülleri kullanarak Node.js uygulamaları oluşturma ve düzenleme konusunda pratik bir yaklaşım izlenir. Katılımclar, Node.js çekirdek modülleri hakkında kapsamlı bilgi alırken npmkullanarak paketleri nasıl yükleyeceklerini ve kuracaklarını öğrenirler. Katılımcılar, birim testi ve istisna işleme (exception handling) yoluyla sorunları tanımlamayı ve bu sorunları düzeltmeyi öğrenirler.

  Katılımcılar, Node.js kullanarak CLI (Komut Satırı Arayüzü) uygulamaları geliştirmeyi, HTTP sunucuları gibi TCP/IP istemcileri ve sunuularla iletişim kurmak için Node.js ağ modüllerinin kullanımını ve REST (Representational State Transfer) veri hizmetleri oluşturmayı ve kullanmayı öğrenirler. Katılımcılar, hızlı bir şekilde Web uygulamaları oluşturmak üzere Express gibi çerçeveleri nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Katılımcılar, verileri depolamak, almak ve işlemek üzere (ör. veri kalıcılığı elde etmek için) Node.js’nin MongoDB gibi NoSQL veritabanlarını bağlamak üzere nasıl kullanılacağını öğrenirler.

  Öğrenmeyi güçlendirmek ve gerçek yetkinliği geliştirmek üzere kapsamlı uygulama örnekleri eğitimle bütünleştirilmiştir.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Node.js yükleme ve yapılandırma
  • Modülleri npm kullanarak yükleme ve yönetme
  • V8 Motoru ile çalışma
  • HTTP sunucuları ve HTTP istemcileri oluşturma
  • Eş zamanlı ve eş zamansız tasarım düzenleri
  • Node.js uygulamaları oluşturma
  • Uygulama verilerini NoSQL veritabanlarında depolama
  • Expres gibi Web uygulama çerçeveleriyle çalışma
  • Node.js uygulamalarını test etme ve hataları düzeltme
  • Node.js çekirdek modüllerini kullanma
  • Node.js olay sistemini ve olay yayınlayıcılarını kullanma
  • Tampon bellekleri ve akışları kullanarak dosya sistemiyle etkileşme
  • İnternet üzerinden çalışan uygulamalar oluşturmak üzere Node.js ağ API’lerini kullanma
  • RESTful Web hizmetleri oluşturma ve kullanma

   

  Ön Koşullar

  JavaScript Programlama kursuna katılmak için gerekli JavaScript eşdeğeri bilgi birikimi. Katılımcıların, ayrıca Windows, Linux veya OS X komut satırı arayüzü ve HTTP gibi ağ protokolleri hakkında temel bilgiye sahip olmaları gereklidir.


Eğitim İçeriği

Intro

 • Hello Node
 • Defining Variables
 • Functions
 • Callback Functions
 • ES6
 • Promises
 • Modules

NPM

Module System

 Tools

 • Babel & Sucrase
 • Nodemon

 Http & Express

 • Installation
 • Routing

Params

Post Body

Express Router

Custom Error Pages

 • Middlewares
 • Pug View Engine

Configuration

Render File

Pass Data to View viii.Include

Defining Varible

Conditions

Block System

 • Express Generator

 Streams

NoSQL & MongoDB

REST API with MongoDB

JWT Authentication

WebSocket Basics & Socket.IO

Unit Testing

Deploying

 • Heroku
 • AWS

Dockerizing

 • Docker Compose
 • Caprover

Continuous Integration

 • Travis CI
 • Circle CI

Load Balancing with Nginx

Caching

Rate Limiting

Message Queue

 • Bull MQ

Ön Koşullar

Javascript Programlama bilgisine sahip olmak