.NET Design Patterns

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 3 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. .NET Design Patterns

Açıklama

  Bu üç günlük eğitim, kurumsal uygulamaların geliştirilmesine yönelik en iyi uygulamaları ve esnek, test edilebilir ve sürdürülebilir bir mimariye ulaşmak üzere uygulanabilecek bir dizi popüler tasarım modellerini ele alır.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Arka plan ve önemli özellikler dahil olmak üzere tüm tasarım modelleri hakkında bilgiler
  • Tasarım modeli stratejileri
  • Test stratejileri
  • Farklı yaratıcı modeller, mimari modeller ve tarzlar

Eğitim İçeriği

Dealing with Complexity

 • Functional Decomposition
 • Requirements and Inevitable Change
 • Coupling and Cohesion
 • Unwanted Side Effects
 • Perspectives
 • Responsibilities

Object-Oriented Paradigm

 • Objects and Responsibilities
 • Single Responsibility Principle (SRP)
 • Interfaces and Abstract Classes
 • Encapsulation and Polymorphism
 • Liskov Substitution Principle (LSP)
 • Object Construction and Destruction
 • Classes vs. Structs in .NET

Overview of UML

 • Diagram Types
 • Class Diagrams
 • Sequence Diagrams

Introduction to Design Patterns

 • Origin of Design Patterns
 • “Gang of Four” Patterns
 • Key Features of Patterns
 • Why Study Design Patterns?
 • Design Strategies

Structural Patterns (Part I)

 • Facade Pattern
 • Adapter Pattern
 • Facade vs. Adapter

Testability

 • Introduction
 • Unit Tests
 • Integration Tests
 • Test-Driven Development (TDD)
 • Dependencies

Behavioral Patterns (Part I)

 • Handling New Requirements
 • Open-Closed Principle (OCP)
 • Strategy Pattern
 • Template Method Pattern

Structural Patterns (Part II)

 • Decorator Pattern
 • Proxy Pattern

Behavioral Patterns (Part II)

 • Observer Pattern
 • .NET Events
 • Command Pattern
 • WPF and ICommand

Creational Patterns

 • Motivation
 • Factories
 • Singleton Pattern
 • Object Pool Pattern
 • Factory Method Pattern
 • Abstract Factory Pattern

Model-View-Controller (MVC)

 • Model-View-Controller (MVC)
 • Model-View-Presenter (MVP)
 • Model-View-View-Model (MVVM)

Architectural Patterns and Styles

 • Component-Based Architecture
 • Layered Architecture
 • .NET Assemblies and Versioning
 • N-Tier Architecture
 • Service-Oriented Architecture (SOA)

Ön Koşullar

Temel Software, ​Windows ve .NET Geliştirme bilgisi.