MongoDB for Administrators

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 4 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. MongoDB for Administrators

Açıklama

  MongoDB doküman tabanlı, hızlı, ölçeklenebilir ve açık kaynak kodlu bir NoSQL (Not only SQL) veri tabanı uygulamasıdır. MongoDB’nin esnek ve kullanımı kolay olması kısa zamanda dünya çapında popülerliğini perçinlemiş ve birçok kurum tarafından tercih edilen bir veritabanı sistemi olmasını sağlamıştır. MongoDB’nin ölçeklenebilir (scalable) olması ve verileri belge olarak saklaması, birden fazla kopyasının saklanabilmesi ve veriler üzerinde index oluşturularak tüm verilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabilmesi en önemli artılarındandır.

  Bu 4 günlük MongoDB for Administrators (Veritabanı yöneticileri için MongoDB) eğitimi veritabanı servisini kurmak ve yönetmek isteyen tüm sistem yöneticileri için uygundur.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?
  • MongoDB’nin genel özelliklerini ve yapısı
  • NoSQL giriş
  • Mongo komut satırı istemcisi
  • MongoDB sistem logları
  • CRUD işlemleri
  • Mimari, Şema Tasarımları ve Modelleme
  • MongoDB’de herhangi bir koleksiyonun indeksleri
  • MongoDB servisine erişimi kısıtlamak
  • MongoDB servisinin yedeğini alabilmesi ve gerektiğinde yedekten dönebilmek
  • MongoDB servisini gözetlenmesi için hangi metriklerin inceleneceği ve bu metriklerin nasıl alınacağını bilmesi.
  • MongoDB replika kümesi
  • shardlanmış MongoDB kümesi

Eğitim İçeriği

Modül 1 NoSQL’e Giriş

 • NoSQL Nedir?
 • NoSQL veritabanlarına neden ihtiyaç duyuluyor?
 • NoSQL Veritabanı Türleri
 • NoSQL ve SQL Karşılaştırması
 • ACID ve BASE Özellikleri
 • CAP Teoremi
 • NoSQL veritabanlarının avantajları
 • Kurulum
 • Mongodb işlemini başlatma ve durdurma

Modül 2 Mimari

 • Doküman, Koleksiyon, Veritabanları
 • JSON ve BSON
 • Depolama Motorları
 • WiredTiger Depolama Motoru
 • Anlık Görüntüler ve Kontrol Noktaları
 • Günlük
 • Sıkıştırma
 • Bellek İçi Depolama Motoru
 • Okuma ve Yazma Endişeleri
 • GridFS

Modül 3 CRUD İşlemleri:

 • Mongodb Veri Türleri (BSON Türleri)
 • CRUD İşlemleri:
 • Oluşturma İşlemleri
 • Okuma İşlemleri
 • Güncelleme İşlemleri
 • Silme İşlemleri
 • Toplu Yazma İşlemleri

Modül 4 Şema Tasarımı ve Veri Modelleme

 • Dinamik Şema
 • Doküman Yapıları
 • Şema Doğrulama
 • Veri modelleme nedir?
 • Doküman Yerleştirme
 • Başvuru Dokümanı
 • Veri Modeli Seçimini Etkileyen Faktörler

Modül 5 İndeksler

 • MongoDB’de İndeksleme Kavramları
 • İndeks Türleri
 • İndeks Özellikleri
 • İndeksleri Yönetme
 • İndeks Stratejileri

Modül 6 Veritabanı Yönetimi

 • Çalışma Zamanı Yapılandırmasını Değiştirme
 • Veritabanı Sunucu Durumu
 • Geçerli İşlemler
 • Mongod İşlemlerini Yönetme
 • Çalışan İşlemleri Sonlandırma
 • Günlük Dosyalarını Döndürme
 • Erişim Denetimini Etkinleştirme
 • Kullanıcılar ve Roller
 • Veritabanını Kopyalama ve Klonlama
 • DB ve Koleksiyon İstatistikleri
 • Açıklama Planı
 • Veritabanı Profil Çıkarıcı
 • Tanı Komutları

Modül 7 Yedekleme ve Güvenlik

 • Yedekleme Konsepti
 • mongoexport/mongoimport
 • mongodump/mongorestore
 • Oplog yedeklemeleri
 • LVM Yedeklemeleri
 • Ops Manager kullanarak yedekleme

Modül 8 Çoğaltma (Replikasyon)

 • Çoğaltma Kavramı
 • Çoğaltma Kümesi Üye Rolleri
 • Çoğaltma İşlemi
 • Okuma Başvurusu
 • Çoğaltma Kümesi Birincil ve İkincil Üyeler
 • Çoğaltmada Oplog Rolü
 • Dağıtım Mimarileri
 • Birincil Oylama ve Seçme
 • Çoğaltma Ayarı Başarısızlığı Durumunda Geri Yükleme
 • Yazma Endişesi ve Okuma Tercihi

Modül 9 Ölçeklenebilirlik

 • Ölçeklenebilirlik Kavramı
 • Parçalama (Sharding) Kavramı
 • Parçalama Anahtarları ve Parçaları
 • Parçalamanın Avantajları
 • Parçalanmış ve Parçalanmamış Koleksiyon
 • Parçalama Stratejileri
 • Parçalanmış Küme Bileşenleri
 • Üretim ve Geliştirme Dağıtımları
 • Bölgeler

Modül 10 İzleme ve Diğer Araçlar

 • İzleme
 • MongoDB Araçları
 • MongoDB Geliştirici Araçları
 • MongoDB Ops Manager
 • MongoDB Atlas

Ön Koşullar

Temel Linux Bilgisi