Microsoft Access VBA – Programming

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 3 Gün
 1. Anasayfa
 2. Microsoft Access VBA – Programming

Açıklama

  VBA, Access’in programlama arabirimidir.

  Bu Microsoft Access VBA eğitimindekatılımcılar, veritabanını otomatikleştirerek VBA (Visual Basic for Applications) kodlarını kullanarak Access Veritabanını nasıl dolduracakları hakkında bilgi sahibi olurlar.  Access VBA, Access nesnelerini işlemek için Visual Basic programlamanın tüm gücünün kullanılabilmesini sağlayarak veritabanı özelliklerinin daha kapsamlı bir hale gelmesini sağlar.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Access Nesne Hiyerarşisi
  • Değişken Dizilerini ve Sabitleri kullanma
  • İşlev Mesaj Kutuları ve Giriş Kutularını kullanma
  • Denetim Programı Yürütme
  • Kodlarda hata ayıklama

Eğitim İçeriği

The VBA Code Editor

 • Two ways to create modules
 • Using Project Explorer
 • Basic subroutines and comments

Understanding the Access Object Hierarchy

 • Understanding Access Objects
 • Using the Object Browser
 • Controlling the Application Object
 • Understanding the Forms Collection and Form Object
 • Understanding the Controls Collection and Control Object
 • Using the With Statement
 • Understanding the Reports Collection and Report Object
 • Understanding the DoCmd Object
 • Using the Screen Object

Using Variables Arrays and Constants

 • Declaring Variables
 • Declaring Arrays
 • Declaring Constants
 • Declaring Object Variables

Using Functions Message Boxes and Input Boxes

 • Using Intrinsic Functions
 • Using Message Boxes
 • Using Input Boxes

Controlling Program Execution

 • Using Control Structures
 • Working with Conditional Expressions
 • Using the IfThenEnd If Structure
 • Using the IfThenElseEnd If Structure
 • Using the Select CaseEnd Select Structure
 • Using the DoLoop Structure
 • Using the For Next Structure

Debugging ans Error handling

 • Understanding Errors
 • Using Debugging Tools
 • Stepping Through Code and Setting Break Points
 • Understanding Error Events
 • Understanding the Error Object
 • Using the On Error Statement
 • Writing an Error Handling Routine
 • Compiling All Procedures