Linux/UNIX Shell Programming

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 3 Gün
 1. Anasayfa
 2. Linux/UNIX Shell Programming

Açıklama

  Bu eğitim, UNIX/AIX ve Linux komut kabuğunun mantıksal gücünü, verimli bir programlama için son derece güçlü bir ortam olarak ele alır.

  Bu eğitim, UNIX kabuk komut dosyalarındaki program yapılarının tüm olasılıklarını kapsar. Kabuk prosedürlerindeki klasik programlama mantığı ve söz dizimi kullanımının yanı sıra AWK’nin anlamı ve tüm olasılıkları net bir şekilde açıklanır.

  Eğitim boyunca uygulamalı alıştırmalar ve çözüm örnekleri üzerinde önemli miktarda zaman harcanır.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • UNIX kabuk komut dosyalarındaki program yapılarının tüm olasılıkları
  • Programlama yaparken kabuk söz dizimi kullanımı
  • AWK kullanımı

Eğitim İçeriği

Module 1: UNIX Shells and Shell Scripts

Module 2: The Shell Environment

Module 3: Regular Expressions and the grep Command

Module 4: The sed Editor

Module 5: The nawk Programming Language

Module 6: Archiving files and SSH

Module 7: Conditionals

Module 8: Interactive Scripts

Module 9: Loops

Module 10: Advanced Variables, Parameters, and Argument Lists

Module 11: Functions

Module 12: Traps

Ön Koşullar

Temel Unix/Linux bilgisine sahip olmak