Kurumsal Mimari ve Tasarım Desenleri (.NET)

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
  1. Anasayfa
  2. /
  3. Kurumsal Mimari ve Tasarım Desenleri (.NET)

Açıklama

    Tasarım Desenleri ve Kurumsal Mimari eğitiminde, nesne yönelimli programlamanın temel disiplinleri ve bu disiplinlerin projelerde uygulanması ele alınmaktadır. Bu eğitimde ayrıca OOP disiplinleri sonucunda sıkça karşılaşılan tasarım problemlerini çözmek için tasarım kalıplarının nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır. Tasarım kalıpları, herkesin sıklıkla karşılaştığı problemlere denenmiş en başarılı çözümü getiren yaklaşımlar olup bu eğitimin amaçlarından biri de tasarım örüntülerini problem ve çözüm perspektifinden ele almaktır. Günümüzün popüler katmanlı mimarilerinin incelenmesi ve uygulanması da bu eğitim programının en önemli konularından biri olacaktır.


Eğitim İçeriği

Nesne yönelimli Programlama Kavramları

Nesne yönelimli Programlama Disiplinleri

Kurumsal Mimari Nedir?

Kurumsal Kodlama İçin Gerekli Prensipler

Kodu Daha Kurumsal Hale Getirmek

Test Driven Development

IoC Derin Bakış

İş Katmanı Tasarımı (Business Logic Layer)

Servis Katmanı (Service Layer)

Veri Erişim Katmanı Tasarım Teknikleri (Data Layer)

Sunum (Presentation) Katmanı

Olası senaryolar ve çözümler

Tasarım Desenleri

Ön Koşullar

C# bilgisi gerekmektedir.