Kurum içi İletişim

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 1 Gün
  1. Anasayfa
  2. Kurum içi İletişim

Açıklama

Kurum içi iletişim, tüm birimlerin kendi aralarında ve kurumun dışıyla olan tüm iletişim türlerinde kurum kültürünün oluşmasında ve kurumun varlığını sürdürmesinde önem taşır. Çalışanların kuruma olan aidiyetlerinin artırılmasında ve çalışanların kurum içinde alınan kararlardan haberdar olmasında kurum içi iletişim araçlarının etkin kullanılması giderek önem taşıyor. İş yaşamında Y kuşağının etkin bir role sahip olduğu düşünüldüğünde, teknoloji ve sosyal medya ile desteklenen kurum içi iletişimin kuruma olan aidiyeti artırdığı bir gerçektir.  Kulaktan dolma bilgiler yerine açık, aracısız ve etkin bir iletişime sahip olan kurumlarda çalışan mutluluğu artmakta ve takım ruhunun desteklendiği ortamlarda verim yükselmektedir.

Eğitim İçeriği

Kurum İçi iletişim nedir?

İç iletişim neyi amaçlar?

Nasıl iletişim kuruyoruz?

Bireysel anlamda kurum içi iletişim ne ifade eder?

Resmi olmayan iletişim yöntemleri

Resmi iletişim yolları

Diley, Yatay ve Çapraz iletişim nasıl kurulur?

İletişimde zayıf yönleri nasıl giderebiliriz?

Yazılı iletişimin önemi

Kurum içi iletişim araçları

Y kuşağı ile iletişim

Teknoloji ve sosyal medyayı doğru kullanmak

Kaliteli iletişimin sırları

İş yerinde iletişimin incelikleri

Kişisel olarak geliştirilmesi gereken yanlarımız

Doğru iç iletişimin kurum kültürünün yerleşmesine ve güçlendirilmesine katkıları

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur