ISTQB Advanced Technical Test Analyst

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 3 Gün
 1. Anasayfa
 2. ISTQB Advanced Technical Test Analyst

Açıklama

  Bu eğitim, Teknik Test Analisti olarak görev yapılabilmesi için Foundation Level eğitiminde edinilen testlerle ilgili bilgilerin kapsamını genişletir. Eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen 2 günlük bu eğitim; dersler, alıştırmalar, uygulamalı çalışmaların yanı sıra sınava hazırlığı da kapsar.

   

  Bu eğitim, yazılım testi alanında kariyerlerinde ileri bir noktaya ulaşmış olan ve test otomasyonu, işlevsel olmayan testler, kara kutu testleri ve beyaz kutu testleri gibi yazılım testinin teknik taraflarına aktif olarak dahil olmayı bekleyen, Foundation ve Intermediate eğitimleriyle edindikleri bilgi ve becerileri daha da öteye taşımak isteyen kişilere yöneliktir.

  Bu, test uzmanları, test analistleri, test mühendisleri, test danışmanları, test yöneticileri, kullanıcı kabul test uzmanları ve yazılım geliştiriciler gibi rolleri kapsar.  Bu eğitim; proje yöneticileri, kalite yöneticileri, yazılım geliştirme yöneticileri, iş analistleri ve yönetim danışmanları gibi yazılım testleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen kişiler için de uygundur.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Yazılım sistemlerinin performansı, güvenliği, güvenilirliği, taşınabilirliği ve sürdürülebilirliği ile ilgili genel risklerin anlaşılması ve sınıflandırılması
  • Performans, güvenlik, güvenilirlik, taşınabilirlik ve sürdürebilirlik risklerini azaltmak için testlerin planlama, tasarım ve çalıştırılma süreçlerini detaylı bir şekilde içeren test planları oluşturma
  • Kod ve tasarımın kapsamına göre testlerin yeterli bir güven seviyesi sağladığından emin olmak için uygun yapısal tasarım tekniklerini seçme ve uygulama
  • Kod ve mimaride yapılan hatalarla ilgili bilgi birikimini kullanarak geliştiriciler ve yazılım mimarları ile teknik incelemelere etkin bir şekilde katılma
  • Kod ve yazılım mimarilerindeki riskleri anlama ve bu riskleri azaltmak için dinamik analiz yoluyla test planı öğeleri oluşturma
  • Statik analiz uygulayarak kodların güvenliğini, sürekliliğini ve test edilebilirliğini iyileştirmek için önerilerde bulunma
  • Belirli test otomasyonu türlerini kullanmaya başlayarak elde edilecek maliyetler ve faydalar
  • Teknik test görevlerini otomatikleştirmek için uygun araçları seçme
  • Test otomasyonunu uygulamadaki teknik konular ve kavramlar

   

  Bu eğitim, Teknik Test Analisti olarak görev yapılabilmesi için Foundation Level eğitiminde edinilen testlerle ilgili bilgilerin kapsamını genişletir. Eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen 2 günlük bu eğitim; dersler, alıştırmalar, uygulamalı çalışmaların yanı sıra sınava hazırlığı da kapsar.

   

  Bu eğitim, yazılım testi alanında kariyerlerinde ileri bir noktaya ulaşmış olan ve test otomasyonu, işlevsel olmayan testler, kara kutu testleri ve beyaz kutu testleri gibi yazılım testinin teknik taraflarına aktif olarak dahil olmayı bekleyen, Foundation ve Intermediate eğitimleriyle edindikleri bilgi ve becerileri daha da öteye taşımak isteyen kişilere yöneliktir.

  Bu, test uzmanları, test analistleri, test mühendisleri, test danışmanları, test yöneticileri, kullanıcı kabul test uzmanları ve yazılım geliştiriciler gibi rolleri kapsar.  Bu eğitim; proje yöneticileri, kalite yöneticileri, yazılım geliştirme yöneticileri, iş analistleri ve yönetim danışmanları gibi yazılım testleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen kişiler için de uygundur.


Eğitim İçeriği

Strucred-Based Techniques

 • Case study: “Taxes”
 • Various techniques and exercises
 • Coverage tooling
 • Exercise “Christmas Club”
 • Path Testing
 • Practical exercise “Structure-Based Techniques”

Static Analyses

 • Key features and benefits
 • Static analysis exercise
 • Tool demonstration

Dynamic Analyses (Quality attributes for Technical Testing)

 • Overview
 • Reliability Testing
 • Maintainability & Portability Testing
 • Efficiency Testing (incl. exercise)
 • Performance Test Tools
 • Tool demo
 • Security Testing (incl. exercise)
 • Revision exercise

Reviews

 • Code Reviews
 • Architectural Reviews

Exercise”Architectural Review” Test Execution Tools

 • Keyword driven testing
 • Tool demo
 • Exercise “Keyword Driven Testing”

Risk Based Testing

 • Exercise “Define risk based technical test approach”

Exam Training

 • Exam tips and revision questions
 • Study: Sample exam questions