IOT – Nesnelerin İnternetine Giriş

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
 1. Anasayfa
 2. IOT – Nesnelerin İnternetine Giriş

Açıklama

  Nesnelerin interneti (Internet of Things, kısaca IoT), fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır. Nesnelerin tekil anahtar (unique identifier) ile işaretlenerek İnternet altyapısı üzerinden birlikte çalışabilmesi ve bu sayede küçük parçaların toplamından daha büyük değerler oluşturulması öngörülmüştür.

  Bu eğitide internetin küçük, büyük bütün cihazlara erişmeye başladığı dönemde bu cihazlara anlamlı veriler gönderip alabilen görece ufak yazılımlar ile büyük yazılımları haberleştirmeyi hedefliyoruz. MQTT, HTTP, TCP, Serial vb. protokoller üzerinde günlük hayatta karşımıza çıkabilecek sorunlar ile nesnelerin internetine giriş yapacağız.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?
  • Nesnelerin İnterneti hakkında bilgi edinmiş olması
  • Cihazlar ve bazı sensörler hakkında bilgi edinmiş olması
  • Cihazları internet ortamına farklı protokoller ile taşınmasını öğrenmiş olması hedeflenmektedir.

   

  Kimler Katılmalı?

  Yeni teknolojilere merakı olan, bir şeyleri kendisi yönetmeyi ve ortam hakkında gerçek sensör verileri toplamayı hedefleyen yazılımcılar.


Eğitim İçeriği

Nesnelerin İnternet’ine Giriş

IoT Teknoloji Mimarisi

Nesnelerin İnternetini Oluşturan Bileşenlere Genel Bakış

IoT ile Benzer Teknolojiler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

IoT Kullanım Alanları

IoT Alanındaki Teknik Zorluklar

IoT Uygulaması Geliştirmede Kullanılan Teknolojilerin İncelenmesi (Trend)

 • Donanım Tercihleri
 • Yazılım Tercihleri (Programlama Dilleri, IDE vb.)
 • Mesajlaşma Protokolleri Tercihleri

Nesnelerin İnternetini Oluşturan Bileşenlere Genel Bakış

 • Yardımcı Teknolojiler (WiFi, Bluetooth, BLE, RFID, NFC, GSM, GPRS, 3G/4.5G, GPS vb.)
 • Uygulama Katmanı Mesajlaşma Protokolleri
 • Bulut Platformları

Temel Seviye Uygulama Geliştirme

 • NodeMCU Kart Tanıtımı (Arduino Programlama Genel Bakış)
 • Blynk Mobil IoT Bulut Platformu ile Wi-Fi (ESP8266) Modüllü Donanım Kontrolü

MIT App Inventor 2 ile Mobil Uygulama ve Firebase Bulut Platformu Haberleştirme

IoT’nin İş Modellerindeki Değişim Etkisi

Nesnelerin İnternet’i Uygulama Katmanı Mesajlaşma/Haberleşme Protokolleri

 • Mesajlaşma Protokollerindeki Trend
 • Temsili Durum Aktarımı (REpresentational State Transfer, REST)
 • Sınırlanmış Uygulama Protokolü (Constrained Application Protocol, CoAP)
 • Mesaj Kuyruk Telemetri Ulaştırma (Messega Queue Telemetry Transport, MQTT)
 • İleri Mesaj Kuyruklama Protokolü (Advanced Message Queuing Protocol, AMQP)
 • WebSocket

IoT Uygulama Katmanı Mesajlaşma Protokollerinin Karşılaştırılması

IoT Uygulama Katmanı Mesajlaşma Protokollerinin Kullanıldığı Uygulama Örnekleri

 • REST protokolü ile ThingSpeak IoT Bulut Platformu Uygulaması
 • MQTT protokolü ile Adafruit IoT Bulut Platformu Uygulaması
 • WebSocket Uygulaması

Nesnelerin İnternet’i ve Büyük Veri

 • Büyük Veri Genel Bakış
 • Büyük Veri ve IoT İlişkisi
 • IoT Büyük Veri Kaynakları
 • IoT Büyük Veri Teknolojileri ve Araçlarına Bakış (Apache Kafka, Spark, Hadoop, NoSQL Veri Tabanı vb.)
 • IoT ile Büyük Veri Uygulaması Geliştirme Mimari Yaklaşım

Nesnelerin İnternet’inde Güvenlik

 • IoT Uygulamalarında Güvenliğin Önemi ve Zorluklar
 • IoT Uygulamalarındaki Bileşenlere Yönelik Tehditler
 • Güvenlik İlkeleri ve Çözümler

Ön Koşullar

Temel Elektrik & Elektronik ve Programlama Bilgisinin olması beklenmektedir.