Introduction to ASP.NET Core Development

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 4 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. Introduction to ASP.NET Core Development

Açıklama

  ASP.NET, Microsoft tarafından geliştirilen .NET ile Web uygulamaları ve hizmetleri geliştirmek ve HTML5, CSS ve JavaScript tabanlı basit, hızlı ve ölçeklenebilir Web siteleri oluşturmak için kullanılan açık kaynaklı bir Web çerçevesidir. ASP.NET ile Web uygulamaları oluşturmak isteyen yeni ve deneyimli geliştiriciler için çok çeşitli ASP.NET eğitimleri vardır.

  ASP.NET Core 2.1, Microsoft’un ASP.NET Web geliştirme çerçevesinin çapraz platformlar için olan en son sürümüdür. Sürüm 2.1 çeşitli yeni özellikleri ve iyileştirmeleri içerir. Bu 4 günlük eğitimde katılımcılar, ASP.NET Core hakkında genel bilgi sahibi olurlar ve MVC tasarım modelini takip eden çok iyi planlanmış Web ve hizmet odaklı uygulamaları tasarlamak ve oluşturmak için gerekli becerileri elde ederler.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • MVC tasarım modelini takip eden uygulamalar tasarlamak ve oluşturmak için gerekli beceriler.

Eğitim İçeriği

Introduction

 • What is .NET Core?
 • .NET Core vs .NET Full Framework
 • Overview of ASP.NET Core

.NET Core SDK

 • Installation
 • Version Management
 • Command-Line Interface (CLI)
 • Hello World Application

ASP.NET Core Application Architecture

 • NuGet Packages and Metapackages
 • Application Startup
 • Hosting Environment
 • Middleware and the Request Processing Pipeline
 • Services and Dependency Injection

Application Configuration

 • Configure Method
 • ConfigureServices Method
 • MVC Components
 • Configuration Providers and Sources
 • Configuration API
 • Options Pattern

Request Routing

 • RESTful API
 • Routing Middleware
 • Route Templates
 • Route Constraints
 • MVC Middleware
 • Attribute-Based Routing

Models

 • Introduction
 • Persistence Ignorance
 • Object-Relational Mapping
 • Entity Framework (EF) Core

Controllers

 • Introduction
 • Requirements and Conventions
 • Dependencies
 • Action Results

Views

 • Introduction
 • Conventions
 • Razor Syntax
 • Layouts
 • ViewData and ViewBag
 • Strongly-Typed Views
 • Partial Views
 • View Models
 • HTML and URL Helpers
 • Tag Helpers
 • View Components
 • Client-Side Dependencies
 • Microsoft Library Manager (LibMan)
 • Razor Pages

HTML Forms

 • Introduction
 • Form Tag Helper
 • Form Submissions
 • Model Binding

Data Validation

 • Introduction
 • Data Annotations
 • Model Binding
 • Input Tag Helpers
 • Validation Tag Helpers

Application State

 • Introduction
 • HttpContext.Items
 • Session State
 • TempData

Authentication

 • Introduction
 • ASP.NET Core Identity
 • Cookie Middleware
 • Authorization
 • Claims-Based Authorization

Error Handling

 • Best Practices
 • HTTP Error Status Codes
 • Status Code Pages
 • Developer Exception Page
 • Exception Filters

Logging

 • Introduction
 • Configuration
 • ILogger

Testing

 • Introduction
 • Unit Testing
 • xUnit
 • Testing Controllers
 • Integration Testing

Web APIs

 • Introduction
 • Retrieval Operations
 • Create Operations
 • Update Operations
 • Delete Operations
 • Bad Requests
 • Cross-Origin Resource Sharing (CORS)

Using Docker

 • Advantages of Containerized Applications
 • Docker Fundamentals
 • Microsoft ASP.NET Core Docker Images
 • Running a Container
 • Visual Studio Support
 • AWS and Azure

Deployment

 • Page and View Compilation
 • Publishing
 • Kestrel as an Edge Server
 • IIS as a Reverse Proxy

Ön Koşullar

Temel C# Bilgisi.