International Test Automation

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
 1. Anasayfa
 2. International Test Automation

Açıklama

  Bu eğitim, öncelikli olarak bir test aracına karar vermeden ve bir otomasyon projesine başlamadan önce otomasyon araç ve teknikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen test uygulayıcılarına yöneliktir. Ayrıca katılımcılara test otomasyon projesine rehberlik etmeleri için gereken bilgi ve becerileri sağlar. Eğitim; dinamik işlevsel testlerin otomatikleştirilmesine yönelik kavramlar, yöntemler, araçlar ve süreçler ile bu testlerin test yönetimi, yapılandırma yönetimi, hata yönetimi, yazılım geliştirme süreçleri ve kalite güvencesiyle ilişkisine odaklanır.

  Eğitimde açıklanan yöntemler genel olarak çeşitli yazılım yaşam döngüsü yaklaşımları (ör. Agile, ardışık, artımlı, yinelemeli), yazılım sistemi türleri (ör. gömülü, dağıtık ve mobil) ve test türleri (işlevsel ve işlevsel olmayan testler) için geçerlidir.

   

   Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  •     Teste dayalı geliştirme ve sürekli entegrasyon
  •     Sistem testi
  •     Otomatik regresyon testleri ve otomasyon için testleri seçme
  •     Kullanıcı Kabul Testleri
  •     Test verileri oluşturma
  •     Otomasyon için en uygun testleri seçme
  •     Otomatikleştirmeyle elde edilen yatırım getirilerini hesaplama

Eğitim İçeriği

Test Otomasyonu Planlanması ve Yönetimi

Test Otomasyon Hedeflerinin Belirlenmesi: Doğru ve Yanlış Hedeflerin Farkında Olma, En Güncel Teknolojileri ve Standartları Takip Etme

Test Otomasyon Yatırımının Getirisi

Test Ortamlarının Mimarisi ve Önemi

Test Otomasyonun Öncesi ve Sonrası

Senaryo Yazım Teknikleri (Scripting Techniques)

Teknikler: Doğrusal (Linear), Yapısal (Structured), Veri Güdümlü (Data-driven), Anahtar Kelimelere Dayalı (Keyword-driven), Model Tabanlı (Model-Based), Hibrit (Hybrid)

Gelişmiş Anahtar Kelimelere Dayalı ve Domain-Specific Test Language (Alana Özgü Test Dili)

Ticari ve Açık Kaynak Kodlu Test Araçlarının Karşılaştırması

Test Tasarım Teknikleri

Test Senaryo Geliştirilmesi ve Test Verisi Üretme Teknikleri

Otomasyona uygun test senaryoların seçilmesi

Behavior Driven Development Temelleri

Test Otomasyon Ortamı Kurulumu

Test Automation Case Study (Selenium/Appium)