Industry 4.0

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
 1. Anasayfa
 2. Industry 4.0

Açıklama

  Bu eğitim, geleceğin akıllı fabrikaları ve bu fabrikalardaki siber-fiziksel sistemler ile fiziksel süreçlerin yanı sıra yöneticileri destekleyecek ve bu girişimlere rehberlik edecek sanallaştırma teknikleri ve akıllı karar verme yetenekleri gibi temel kavramları kapsar.

  Industry 4.0 (Endüstri 4.0), ilk olarak Almanya Federal Hükümeti tarafından başlatılan uygulama ve öneriler temel alınarak 2011 yılında Hannover Fuarında yeniden gündeme getirilen “Industrie 4.0″a alternatif olarak kullanılan bir terimdir. En iyi Gelecek Projeleri’nden biri olarak belirlenen Alman Hükümetinin “Yüksek Teknoloji Stratejisi 2020” projesi, ekosistemler ve bağlı işletmelerin üretimlerine büyük bir potansiyel etkisi oldu.

  Endüstri 4.0, bugün birçok hükümet tarafından belirlenen Yüksek Teknoloji Stratejisi Eylem Planlarının bir parçası olarak entegre endüstride lider pazarlar oluşturmaya yönelik bir fırsatı temsil edengelecekteki Projelerin bir parçasıdır.

  Endüstri 4.0 ve üretim ekosistemlerinin bağlı işletmelerin dünyasını nasıl etkileyeceğini öğrenin. Program, katılımcıların Endüstri 4.0 tabanlı organizasyonel dönüşümlerin stratejik ve teknik unsurlarını öngörmelerine ve yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Endüstri 4.0 ile ilgili önemli bilgiler ve dahil olan paydaşların oluşturduğu ekosistem
  • Endüstri 4.0’ın çeşitli organizasyonlarda gerçek hayatta kullanımını yansıtan örnek yol haritaları ve Endüstri 4.0’ın iş ve teknoloji açılarından etkileri.
  • Katılımcıların farklı rol ve kuruluşlardan liderler ve yöneticilerle bağlantı kurmalarını ve karşılaşabilecekleri fırsatları ve zorlukları anlamalarını sağlar.
  • Sektördeki süreklilik arz eden başarılı Endüstri 4.0 kullanım örnekleri.
  • Mezunları kendi tercihlerine göre toplulukta birbirlerine bağlama.
  • Dünyanın önde gelen eğitim kurumları tarafından alınan eğitim ve çalışmalar.

   

   Önemli faydalar

  • Değişim sağlamak ve Endüstri 4.0’ı kuruluşunuz genelinde kullanmak için veri, araç ve teknikleri edinin.
  • Bir fabrika veya sistemin Endüstri 4.0 olarak kabul edilmesi için gereklilikler
  • Endüstri 4.0’ın değer zincirini dijitalleştirerek mevcut üretim teknolojilerini ve süreçlerini nasıl değiştireceği
  • Otomasyon, veri değişimi, bulut, siber-fiziksel sistemler, mobil, robotlar, Büyük Veri, Yapay Zekâ, derin makine öğrenimi, nesnelerin interneti ve çeviklik gibi önemli Endüstri 4.0 bileşenleri
  • Yalın üretim, bulut bilişim, siber güvenlik, nesnelerin interneti (IoT), mobil, büyük veri araçları ve diğer alanların etkileri
  • Endüstri 4.0’ın getirdiği değişimi rekabet avantajı elde etmek için kullanma ve Endüstri 4.0’ın endüstriyel üretimde yarattığı devrimsel etkiler
  • Endüstri 4.0’ın tasarımın ön planda tutulduğu düşünme ilkeleri ile ihtiyaçlarını gözlemleme ve anlama
  • Endüstri 4.0 ve yenilikçiliği destekleyen bir kültürün nasıl oluşturulacağı hakkında bir strateji oluşturma
  • Kuruluşunuzda Endüstri 4.0’ın gücünü ve etkilerini kullanmanın yolları
  • Veri güvenliği sorunları, BT güvenliği ilkeleri, güvenilirlik ve istikrarlılık, üretim sürecinin bütünlüğünü korumak gibi konular hakkında çeşitli bilgiler
  • Birbirleriyle bağlı olan ve iletişim kurabilen makinelere, cihazlara, sensörlere ve kişilere uygulanabilecek birlikte çalışabilirlik, bilgi şeffaflığı ve merkezi olmayan karar verme süreçlerinden yararlanın.
  • Siber-fiziksel sistemleri basit kararları kendi kendilerine karar verecek ve mümkün olduğunca otonom hale gelinceye kadar gözlemleme.

Eğitim İçeriği

Demystifying Industry 4.0

 • Industry 4.0 definition
 • Benefits of Industry 4.0
 • Industrial Revolutions and Future View
 • The digital transformation of industry and the fourth industrial revolution
 • Principles of “Smart Factory”
 • Industry 4.0 (Industrie 4.0) Key Principles
 • Industry 4.0 and the fourth industrial revolution
 • Automation 101
 • Industry 4.0 and the Industrial Internet
 • The state of Industry 4.0:
 • Industry 4.0 strategy and implementation
 • Industry 4.0 challenges and risks
 • Role of leadership and technological capabilities in implementing Industry 4.0 for strategic advantage in business

Leading Industry 4.0

 • Leadership capabilities
 • Industry 4.0 and the future of production
 • Effects and challenges
 • Industry 4.0 Technology Essentials
 • Digitization of the manufacturing
 • Disruptions
 • Data volumes, computational power, and connectivity, new low-power wide-area networks
 • The emergence of analytic and business-intelligence capabilities

Leadership Industry 4.0 Capabilities

 • Digital capabilities in an organization
 • Architecture behind Smart Factory
 • Physical Environment and Cyber-Physical Systems
 • IoT (Internet of Things) Essentials
 • The Technology Factors
 • PLC Systems and Industrial Control
 • Developing Industry 4.0 Solutions
 • Cyber Security 101
 • Steps in the digitization of the manufacturing sector
 • Disruptions in big data, analytic and business-intelligence capabilities, computational power, and connectivity

Key Industry 4.0 Technologies

 • Articulate how key IoT technologies can improve organizational
 • productivity and add value
 • Human-machine interaction
 • Augmented-reality systems
 • Transferring digital instructions to the physical world
 • Advanced robotics and 3-D printing.
 • Autonomous activities
 • Lean Manufacturing
 • Human-machine interaction
 • Touch interfaces, virtual reality and augmented-reality systems
 • Advanced robotics
 • 3-D printing
 • Cloud Computing and Concept of “Equipment-As-a-Service”, EAAS
 • Connectivity Solutions: Bluetooth, BLE, Bluetooth 5.0, ZigBee, ZigBee 3.0, Z-Wave, 6LowPAN, RFID, WiFi, Mobile/Cellular, SATCOM, PLC, PLC Programming (Ladder Logic Programming)
 • Principles of Big Data, Data Mining, and Data Warehousing
 • Proactive/Predictive Maintenance and Continuous Monitoring
 • Safety and Quality Essential

Aligning Industry 4.0 and Strategies

 • Recommend strategies for developing the necessary skills
 • Foundational capabilities to support the implementation
 • Industry 4.0 technologies within an organization

The Automation Pyramid and New Business Models in Industry 4.0

 • Level one: sensors and actuators
 • Level two: systems and internal services
 • Monitor and manage
 • Level thee: connectivity
 • Connect for new applications and capabilities
 • Level four: new services and ecosystems
 • Transformation

The Building Blocks of Industry 4.0: Cyber Physical Systems

 • Cyber-physical systems (CPS) in the Industry 4.0 vision
 • Cyber-physical systems key characteristics
 • Industry 4.0 building blocks
 • The (Industrial) Internet of Things
 • Internet of Things and cyber-physical systems