İleri Seviye Python Programlama

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 3 Gün
  1. Anasayfa
  2. İleri Seviye Python Programlama

Açıklama

    Bu ileri seviye eğitim, Python dilinde tecrübesi olan ve ileri seviye konularla ilgilenen katılımcılar için hazırlanmıştır. Eğitimde Jupyter geliştirme ortamı kullanılarak, Nesne Tabanlı ve Fonksiyonel Programlama, Network Programlama, REGEX,Veri Tabanları, HTTP ve API kullanımı, Veri Formatları pratik örnek ve projelerle Python dili günümüzde, uygulama geliştiricileri, sistem mühendisleri, veritabanı uzmanları, büyük veri, makine öğrenmesi ve yapay zeka konularında çalışanlar için sunduğu özel kütüphanelerle en hızlı gelişen ve kullanılan programlama dilidir.

     

    Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

    • Fonksiyonel Programlama
    • İleri Fonksiyonları kullanma
    • Network programlama
    • Diğer İşletim Sistemleri ile Haberleşme
    • HTTP ve API Kullanımı
    • Python’da düzenli ifadelerle çalışma
    • CSV dosyaları, JSON, XML ve veritabanlarıyla çalışma
    • Python’da nesneye dayalı kod yazma
    • Python kodunu test etme ve hata düzeltme
    • Paketleme

Eğitim İçeriği

Temel Kavramlarının Hızlı Tekrarı

  • Akış Kontrolü
  • Fonksiyonlar
  • Liste
  • Sözlük
  • İstisnalar

Nesne Tabanlı Programlama

  • Encapsulation
  • Information Hiding
  • Inheritance
  • Polymorphism
  • Overloading
  • Overriding
  • Constructors
  • Multiple Inheritance

Fonksiyonel Programlama

  • Lambda Functions
  • List Comprehensions
  • Map Function
  • Reduce Function
  • Filter Function

İleri Fonksiyonlar

  • Packing and Unpacking
  • Zip Function
  • Function Parameters: *args, **kwargs
  • Iterator
  • Generator
  • Decorator
  • Magic Methods

REGEX: Regular Expressions

  • Regex Module
  • Search vs. Match
  • Find and Replace
  • Option Flags
  • Special Char Classes

Diğer İşletim Sistemleri ile Haberleşme

  • Python ile diğer işletim sistemlerine komut gönderme
  • os Module
  • sys Module
  • shutil Module
  • subprocess Module

Network Programlama

  • Python ile Network Cihazlarına nasıl erişilir
  • Paramiko Library
  • Netmiko Library
  • LAB: Paramiko ile Network Cihazlarını Kontrol

Paketleme

  • Python ile Kendi paketimizi nasıl yaratırız
  • EXE dosyası nasıl oluşturabiliriz
  • Debugging
  • Python Virtual Machine nedir

Veri Formatları

  • Değişik Veri formatlarında nasıl okuma yazma yapılır
  • Dosya okuma ve yazma işlemi
  • CSV
  • XML
  • EXCEL
  • JSON
  • YAML

HTTP ve API Kullanımı

  • HTTP Temelleri
  • GET, POST, PUT, PATCH, HEAD, DELETE
  • HTTP Status
  • requests Module
  • API LAB: NASA Mars Project

Database Kullanımı

  • SQL ve NoSQL
  • SQLite3 Module
  • SQL Temelleri
  • CRUD İşlemleri
    • CREATE
    • SELECT
    • INSERT
    • UPDATE
    • DELETE
  • PROJECT: SQLite3 Movie Database

Veri Bilimine Giriş

  • Veri Hakkında Bilgi Toplama
  • Veri Analizi
  • Python ile Veri Analizi Kütüphaneleri
  • NumPy Kütüphanesi
  • Pandas Kütüphanesi
  • matplotlib ile Veri Görüntüleme

Ön Koşullar

Python Giriş (Introduction to Python Programming) eğitimine katılmış olmak ya da Python Giriş eğitimindeki konular hakkında bilgi sahibi olmak.