İleri Seviye Python Programlama

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 3 Gün
 1. Anasayfa
 2. İleri Seviye Python Programlama

Açıklama

  Bu ileri seviye eğitim, Python dilinde tecrübesi olan ve ileri seviye konularla ilgilenen katılımcılar için hazırlanmıştır. Eğitimde Jupyter geliştirme ortamı kullanılarak, Nesne Tabanlı ve Fonksiyonel Programlama, Network Programlama, REGEX,Veri Tabanları, HTTP ve API kullanımı, Veri Formatları pratik örnek ve projelerle Python dili günümüzde, uygulama geliştiricileri, sistem mühendisleri, veritabanı uzmanları, büyük veri, makine öğrenmesi ve yapay zeka konularında çalışanlar için sunduğu özel kütüphanelerle en hızlı gelişen ve kullanılan programlama dilidir.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Fonksiyonel Programlama
  • İleri Fonksiyonları kullanma
  • Network programlama
  • Diğer İşletim Sistemleri ile Haberleşme
  • HTTP ve API Kullanımı
  • Python’da düzenli ifadelerle çalışma
  • CSV dosyaları, JSON, XML ve veritabanlarıyla çalışma
  • Python’da nesneye dayalı kod yazma
  • Python kodunu test etme ve hata düzeltme
  • Paketleme

Eğitim İçeriği

Language Overview

 • Quick Review of Python Essentials
 • Flow Control, Functions, Lists, Tuples, Sets, Dictionaries, Exceptions

Object Oriented Programming

 • Encapsulation
 • Information Hiding
 • Inheritance
 • Polymorphism
 • Overloading
 • Overriding
 • Constructors
 • Multiple Inheritance

Advanced Functions

 • Packing and Unpacking
 • Zip Function
 • Function Parameters: *args, **kwargs
 • Iterator
 • Generator
 • Decorator
 • Magic Methods

Regular Expressions

 • Regex Module
 • Search vs. Match
 • Find and Replace
 • Option Flags
 • Special Char Classes

Dates and Times

 • Understanding Time
 • The time Module
 • The datetime Module
 • Working with Timezones
 • Arithmetic with Time and Dates

OS Communication with other OS

 • How to send commands to OS from Python
 • os Module
 • sys Module
 • shutil Module
 • subprocess Module

Networking Basics

 • How to access remote devices from Python
 • Paramiko Library
 • Netmiko Library
 • LAB: Access and Run Command on Linux using Paramiko

Packaging Details

 • Virtual Environments
 • Creating your own packages and modules
 • Creating EXE files
 • CLI Debugging
 • PVM: CPython vs Cython vs Jython

Data Formats

 • How to Read and Write Different Data Formats
 • File Read/Write: Text and Binary
 • CSV
 • XML
 • EXCEL
 • JSON
 • YAML
 • JSON LABS

HTTP and API Access

 • HTTP Basics
 • GET, POST, PUT, PATCH, HEAD, DELETE
 • HTTP Status Codes
 • requests Module
 • How to access an API
 • API LABS

Database Access

 • SQL vs. NoSQL Databases
 • SQLite3 Module
 • SQL Basics
 • CRUD Operations on SQLite3 Database
 • – CREATE
 • – SELECT
 • – INSERT
 • – UPDATE
 • – DELETE
 • SQLite3 Movie Database Project

Introduction to Data Analysis

 • This module just give basic info Data Science Topics
 • Understanding the Nature of the Data
 • The Data Analysis Process
 • Problem Definition
 • Data Extraction
 • Python and Data Analysis
 • The NumPy Library
 • The Pandas Standard Library
 • Data Visualization with matplotlib

Ön Koşullar

Python Giriş (Introduction to Python Programming) eğitimine katılmış olmak ya da Python Giriş eğitimindeki konular hakkında bilgi sahibi olmak.