IIBA® İş Analizi Metodolojisi Süreçler Ve Kavramlar

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 3 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. IIBA® İş Analizi Metodolojisi Süreçler Ve Kavramlar

Açıklama

  Project Management Institute (PMI®), International Institute of Business Analysis (IIBA®), yazılım geliştirme sektörünün öncü kuruluşlarının tamamı proje başarısı üzerinde en önemli etkenin “Gereksinim Yönetimi” olduğu konusunda birleşmektedir.

  Bu eğitimin amacı Yazılım Geliştirme Projelerinin İş Analizi süreçlerinde yer alan ve yazılım gereksinimlerin toplanması, tanımlanması ve dokümante edilmesinden sorumlu olan kişilerin yetkinliklerinin, dünyadaki en iyi uygulamalar ele alınarak IIBA tarafından oluşturulmuş metodoloji doğrultusunda geliştirilmesidir.

  Eğitim kapsamında IIBA® tarafından geliştirilen metodoloji, metodolojide kullanılan teknikler ve araçlar, gerçek hayattan alınan örnek uygulamalar ile birlikte aktarılmakta ve metodolojinin günlük hayatta kullanımı hedeflenmektedir.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • IIBA® Sertifikasyon Programı
  • İş Analizine Giriş
  • İş Analizi Planlama ve İzleme
  • Ortaya Çıkarma ve İş Birliği
  • Gereksinim Yaşam Döngüsü Yönetim
  • Strateji Analizi
  • Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımı
  • Çözümün Değerlendirilmesi
  • Vaka Çalışması

   

  Kimler Katılmalı

  İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri / Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar,

  Scrum Ekiplerinde Product Owner (Ürün Yöneticisi) Rolünü Üstlenen Kişiler,

  İş Analizi ve Proje Kapsam Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyenler,

  İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri


Eğitim İçeriği

IIBA® Sertifikasyon Programı

 • Başvuru Kriterleri, Başvuru ve Sınav Süreci Bilgileri

İş Analizine Giriş

 • İş Analistinin Rolü
 • İş Analizinin Temel Kavramları
 • İş Analistinin Temel Yetkinlikleri
 • Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü
 • Proje Yönetimi Yaşam Döngüsü ve Süreç Grupları
 • Proje Rolleri ve Yetkinlikleri
 • Paydaşlar
 • Gereksinimler
 • BABOK® Amacı
 • BABOK® Bilgi Alanlarına Giriş

İş Analizi Planlama ve İzleme

 • İş Analizi Yaklaşımının Planlanması
 • Paydaş Katılımının Planlanması
 • İş Analizi Yönetişiminin Planlanması
 • İş Analizi Bilgi Yönetiminin Planlanması
 • İş Analizi Performans Gelişimlerinin Tespit Edilmesi

Ortaya Çıkarma ve İş Birliği

 • Ortaya Çıkarma Çalışmaları için Hazırlık
 • Ortaya Çıkarma Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi
 • Ortaya Çıkarma Çalışma Sonuçlarının Teyit Edilmesi
 • İş Analizi Bilgilerinin İletişimi
 • Paydaş İş Birliğinin Yönetilmesi

Gereksinim Yaşam Döngüsü Yönetim

 • Gereksinimlerin İzlenmesi
 • Gereksinimlerin Bakımı
 • Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi
 • Gereksinim Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
 • Gereksinimlerin Onaylanması

Strateji Analizi

 • Mevcut Durumun Analiz Edilmesi
 • Hedef Durumun Tanımlanması
 • Risklerin Değerlendirilmesi
 • Değişim Stratejisinin Tanımlanması

Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımı

 • Gereksinimlerin Tanımlanması ve Modellenmesi
 • Gereksinimlerin Doğrulanması
 • Gereksinimlerin Onaylanması
 • Gereksinim Mimarisinin Tanımlanması
 • Tasarım Seçeneklerinin Tanımlanması
 • Potansiyel Değerin Analiz Edilmesi ve Çözüm Önerilmesi

Çözümün Değerlendirilmesi

 • Çözüm Performansının Ölçümlenmesi
 • Performans Ölçümlerinin Analiz Edilmesi
 • Çözüm Sınırlarının Değerlendirilmesi
 • Kurum Sınırlarının Değerlendirilmesi
 • Çözüm Değerinin Arttırılması için Aksiyonların Önerilmesi

Vaka Çalışması

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.