IIBA® İş Analistleri İçin UML Modelleme

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
  1. Anasayfa
  2. IIBA® İş Analistleri İçin UML Modelleme

Açıklama

Bu eğitimin amacı UML notasyonunu etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmektir.

 

Kimler Katılmalı

  • İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri / Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar,
  • Scrum Ekiplerinde Product Owner (Ürün Yöneticisi) Rolünü Üstlenen Kişiler,
  • İş Analizi ve Proje Kapsam Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyenler,
  • İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri

Eğitim İçeriği

Görsel Modelleme ve UML tarihçesi

Temel OOP Terimlerinin Anlaşılması

Tasarım ve Analiz kavramları

UML Çizim Araçları

Use Case Diyagramları

Senaryo ve Aktör kavramları

Sınıf (Class) Diyagramları ve İlişkiler

Nesne Diyagramları

Paket Diyagramları

Dinamik ve Statik İlişkiler

Sequence Diyagramları

Communication Diyagramları (Colaboration)

State (Durum) Diyagramları

State Machine Kavramı

Aktivite Diyagramları

Component Diyagramları

Deployment Diyagramları

UML Yenilikleri

Composite Structure Diyagramları

Timing Diyagramları

Interaction Overview Diyagramları

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.