IIBA® İş Analizi Teknikleri

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. IIBA® İş Analizi Teknikleri

Açıklama

Projelerin başarısız olmasındaki en büyük etkenlerden biri de iş ve sistem gereksinimlerinin eksik tanımlanması veya proje hayat döngüsü içinde gereksinimlerdeki değişimlerin etkin olarak yönetilmemesinden kaynaklanmaktadır.

İş modelini anlamak, iş kurallarını etkin biçimde sistemsel bileşenlerine dönüştürebilmek için analiz tekniklerinin uygulanması gerekmektedir.

Yazılım Geliştirme Projeleri için iş hedefleri, kullanıcı beklentileri ve sistem gereksinimleri, çözüm geliştirme teknikleri eğitimi, IIBA® ve modelleme teknikleri ile uyumlu olup, uygulamalarla zenginleştirilmiş ve tanımlı süreçleri kullanarak yazılım geliştirme gereksinimlerini elde etme bilgi ve becerilerini kazandırır.

İş hedefleri, paydaş beklentileri, çözüm ihtiyaçları ve sistem gereksinimlerini belirlemeyi, çözüm geliştirmeyi; iş analistinin her zaman ihtiyaç duyacağı modelleme tekniklerini ve iş analizi dokümantasyonunu hazırlamayı öğretir.

Eğitim İçeriği

İş Analizi Planlama Teknikleri

 • İş Analizi ve Proje Yaşam Döngüsü
 • Proje Başlatma Belgesi
 • İşlevsel Ayrıştırma,
 • Tahminleme,
 • Paydaş Listesi & Paydaş Haritaları,
 • Personalar,
 • Gantt Şemaları
 • RACI Matrisi

Gereksinim Ortaya Çıkartma Teknikleri

 • Kıyaslama,
 • Market Analizi,
 • Doküman Analizi,
 • Arayüz Analizi,
 • Gözlem,
 • Beyin Fırtınası,
 • Anket,
 • Mülakatlar,
 • Çalıştaylar

Gereksinim Analizi ve Dokümantasyon Teknikleri, Etki Analizi ve Önceliklendirme Teknikleri

 • MoSCoW Analizi
 • Zaman ve Bütçe Kutuları
 • İzlenebilirlik

Süreç Modelleme

 • Süreç Modelleme’nin Kullanım Amacı
 • Süreç Model Tipleri ve Notasyonları
 • UML Aktivite Diyagramı

Gözden Geçirmeler

 • Yönetimsel Gözden Geçirme
 • Teknik Gözden Geçirme
 • İnceleme
 • Denetleme
 • Üzerinde Geçme

Kullanım Vakaları (Use Cases) ve Senaryolar

 • Kullanım Vakaları ve Senaryoların Kullanım Amacı
 • Kullanım Vakası Diyagramı
 • Kullanım Senaryosunun Tanımı

İş Vakaları (Business Cases)

 • İş Vakaları’nın Kullanım Amacı, Açıklaması
 • İhtiyaç Değerlendirme
 • Alternatif Değerlendirme
 • Çözüm Önerme

Veri Modelleme

 • Veri Modelleme’nin Amacı
 • Varlık, Sınıf, Özellik ve İlişki Kavramları
 • Diyagramlar

Kök Neden Analizi

 • Kök Neden Analizi’nin Kullanım Amacı
 • Balık Kılçığı Diyagramı
 • 5 Neden Analizi Tekniği

Çevik (Agile) Projelerde Gereksinim Yönetimi Teknikleri

 • Ürün Listesi
 • Kullanıcı Hikayeleri
 • Kabul Kriterleri
 • Retrospektifler
 • Burndown Chart
 • Takım Hızı

Ön Koşullar

IIBA® İş Analizi Metodolojisi Süreçler ve Kavramlar eğitimi almış olmak veya konulara hakim olmak gerekmektedir.

Kimler katılmalı?
 • İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri / Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar,
 • Scrum Ekiplerinde Product Owner (Ürün Yöneticisi) Rolünü Üstlenen Kişiler,
 • İş Analizi ve Proje Kapsam Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyenler,
 • İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri