IIBA® Gereksinim Mühendisliği (Proje Gereksinim, Kapsam Ve Değişiklik Yönetimi)

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
 1. Anasayfa
 2. IIBA® Gereksinim Mühendisliği (Proje Gereksinim, Kapsam Ve Değişiklik Yönetimi)

Açıklama

  Yapılan çalışmaların birçoğu, etkili ve doğru bir şekilde geliştirilmeyen projelerin ve belgelendirilmeyen proje gereksinimlerinin projelerin başarısız olmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor.

  Bu eğitimde yer alan mantıksal gereksinim süreci metodolojisini takip ederek; iş hedeflerinin yanı sıra işletme, son kullanıcı, sistem ve yazılım gereksinimlerinin de dahil olduğu etkili gereksinimler geliştirme konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Tam çözümler, incelemeler, prototip oluşturma ve senaryo taslakları kullanarak gereksinim türlerinin önemini keşfedecek, bilgi toplama metodolojilerini inceleyecek ve etkili görüşmeler, atölye çalışmaları ve araştırmalar yapmayı öğreneceksiniz.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Projelerde kapsam kaymalarının (Scope Creep) önüne geçilmesi,
  • Analizlerin doğru bir şekilde yapılması ve gereksinim onay döngüsünün (sign-off cycle) kısaltılması,
  • Projelerde analizlerin uzamasının ve yanlış / eksik analiz kaynaklı değişiklik taleplerinin (Change Requests) önüne geçilmesi,
  • Proje analiz dokümanlarının uluslararası standartlara göre hazırlanması,
  • Proje analiz dokümanlarının diyagramlarla desteklenerek analistler, iş birimleri ve yazılımcılarca daha anlaşılabilir hale getirilmesi,
  • Analiz, Tasarım, Kodlama, Test ve Konfigurasyon Yönetimi süreçlerinin iteratif ve uçtan uca bir gereksinim yönetim süreciyle entegrasyonu,
  • Projelerde gereksinim değişiklik yönetiminin etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi ve Etki Analizleri ile beklenmedik hataların ortaya çıkmasının engellenmesi

   

  Kimler Katılmalı

  İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri / Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar,

  Scrum Ekiplerinde Product Owner (Ürün Yöneticisi) Rolünü Üstlenen Kişiler,

  İş Analizi ve Proje Kapsam Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyenler,

  İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri


Eğitim İçeriği

Gereksinim Mühendisliği Kavramları

 • Kavramlar
 • Gereksinim Yönetimi & Süreçler
 • Problem Analizi
 • Paydaş Gereksinimlerinin Analizi ve Gereksinimlerin Tanımlanması
 • Gereksinim Ortaya Çıkarma Teknikleri: Use Case, User Story, Business Rules Analysis, Prototyping, Beyin Fırtınası, İzlenebilirlik Matrisi, Odak Grubu Çalışmaları, Etki Analizi, Gereksinim Çalıştayları
 • Gereksinim Dokümantasyon Yönetimi

Proje Kapsam Yönetimi

 • Kapsam Tanımı ve Kapsam Yönetim Planı İçeriği
 • Kapsam Yönetim Planı ve Proje Yönetim Planı İlişkisi
 • Paydaş Analizi ve Paydaş Yönetim Planı
 • Gereksinim Yönetim Planı
 • Kapsam Yönetim Planının Oluşturulması
 • Kapsam Yönetim Planının İçeriği
 • Kapsam Yönetim Planı Ve Proje Yönetim Planı İlişkisi
 • PMBOK PY Süreci ve IIBA İş Analizi Bilgi Alanlarının Karşılaştırması
 • Paydaşların Yönetilmesi

İş Kırılım Yapısının (İKY) Oluşturulması

 • İKY’nin Projedeki Önemi
 • İKY Hazırlama Yaklaşımları
 • İKY Sözlüğü

Gereksinimlerin Belirlenmesi

 • Araç ve Teknikler
  • Kullanım Durumu (Use Case) Diyagramı (UML)
  • Kullanım Durumu (Use Case) Oluşturma
  • Aktivite Diyagramı (UML) Oluşturma
 • Gereksinim İzlenebilirliğinin Sağlanması
 • İzlenebilirlik Matrisi İncelemesi ve Hazırlanması

Çevik (Agile) Projelerde Gereksinim Yönetimi

 • Çevik (Agile) Projelerde Gereksinim Yönetimi
 • Gereksinim Tanımlama Yaklaşımı
 • İş Analistinin Agile Projelerde Rolü
 • Gereksinim Dokümantasyonu

Değişiklik Yönetimi

 • Konfigürasyon Yönetimi Nedir ?
 • Gereksinim Yönetiminde Konfigürasyon Yönetimi
 • Değişiklik yönetim Nedir?
 • Değişiklik Yönetim Süreci Tanımlaması

Proje Kapsam Temel Çizgisinin Oluşturulması

 • Proje Kapsamının Onaylanması
 • Proje Ölçüm Çizgileri ve Kapsam Temel Çizgisi İlişkisi

Çözümün Onaylanması

 • Proje Teslimatları ve Kullanıcı Kabul Testleri

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.