Fundamentals of Project Management

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 3 Gün
 1. Anasayfa
 2. Fundamentals of Project Management

Açıklama

  Bu giriş düzeyi eğitim daha iyi kararlar vermek, sonuçları anlamak ve başarı elde etmek üzere temel ilkelerin uygulanmasına odaklanan proje yönetimine kapsamlı bir bakış sağlar. Herhangi bir iş alanındaki tüm projelerle ilgili olan bu eğitim, verimli bir proje sunulabilmesi için gerekli olan pragmatik becerileri ve teknikleri kapsar.

  Her geçen gün daha fazla iş açısından kritik girişimler planlanıyor ve yürütülüyor. Bu yüzden projelerin net bir şekilde tanımlanabilmesi, gerçekçi bir şekilde planlanabilmesi ve etkin bir şekilde yönetilebilmesi için kuruluşların beceriler, araçlar, çalışan uygulamalar, süreçler ve zihniyetlerle donatılmış olması gerekir.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Proje yönetimi ve işletim ortamı arasındaki farklar
  • İşleyen projelere göre yönetim yapısı
  • Proje yönetimini planlamaya uygulama
  • Proje kapsamı yönetimi
  • Zamanlama ve kaynak yönetimine katkıları
  • Risk yönetimi ve sorun yönetimini uygulama
  • Proje kalite yönetimi
  • Proje ortamında iletişimi yönetme
  • Paydaş yönetiminin önemi
  • Liderlik ve ekip çalışması ilkeleri

Eğitim İçeriği

Project Management and the Operating Environment

 • Differences between a project and business as usual
 • Purpose and core components of project management and the benefits of effective project management
 • Programme and portfolio management
 • Project environment and the PESTLE acronym
 • Use and phases of a typical project life cycle and reasons for structuring projects into phases
 • Roles and responsibilities of: project manager, project sponsor, project steering group/board, project team members, project office and end users.

Project Management Planning

 • Purpose and the typical content of a business case, including benefits
 • Purpose and production of a project management plan
 • Stakeholders, stakeholder management and stakeholder analysis
 • Estimating methods (including analytical, comparative, parametric), estimating funnel,
 • Success criteria, success factors and the use of KPIs
 • Purpose and benefits of project reporting
 • Project scope management, including product and work breakdown structures and Responsibility Assignment Matrix (RAM) with RACI
 • Configuration management and change control
 • Different approaches to scheduling (including critical path analysis, Gantt (bar) charts, baselines and milestones)
 • Resource management
 • Procurement within the context of project management
 • Risk management and issue management
 • Project risk management process and the use of a risk register
 • Issue and issue management and the use of an issue log

Communication

 • Definition and methods of communication
 • Barriers to effective communication
 • The communication plan
 • Leadership and teamwork
 • Role of project team leader
 • Teamwork models

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.