Finansçılar için Python Programlama

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 4 Gün
  1. Anasayfa
  2. Finansçılar için Python Programlama

Açıklama

    “Finansçılar İçin Python eğitimi,” finans sektöründe çalışan profesyonellerin Python programlama dilini kullanarak finansal analiz, veri analizi, modelleme ve otomasyon gibi konularda yeteneklerini geliştirmelerine yönelik bir eğitim programıdır.


Eğitim İçeriği

Finans, Python ve Çalışma Ortamının Kurulumu

Veri Koleksiyonları, Operatörler ve Karar Yapıları

Numpy ve Pandas Kütüphaneleri

Python ile Veri Analizi ve Görselleştirme

Finansal Verilerin Toplanması

Finansal Verilerin Analizi ve YFinance Kütüphanesi

Python ile Finansal İstatistik

Python ve Makine Öğrenmesi Uygulama Alanları

Python ile Basit Lineer Regresyon Modelleri

Finans Alanında Çoklu Regresyon Modelleri ve İyileştirme Teknikleri

Python ve Finansal Risk Hesaplamaları

Finans dünyasında kredi riski

Kredi riski nasıl hesaplanır?

Python kullanarak örnek veri seti inceleme

Veri seti içindeki değişkenleri eleme, türetme

Kredi risk modeli öncesi hazırlık

Kredi Risk Modeli (Regresyon)

Python ile Finansal Zaman Serileri Tahmini

Python ile Otomatik Finansal Raporlama Uygulaması

Ön Koşullar

Temel matematik, temel programlama ve temel finans bilgisine sahip olmak.