Docker ve Container Teknolojileri – Giriş

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. Docker ve Container Teknolojileri – Giriş

Açıklama

  Bu eğitimin amacı, katılımcılara Docker ve Container teknolojilerinin çözdüğü problemleri anlatmak ve bu teknolojileri uygulamalı olarak tanıtmak ile birlikte katılımcıların Container’ları oluşturan alt bileşenler ile ilgili detaylı uygulamalı bilgi almalarını dolayısıyla da bu teknolojiyi içselleştirmelerini sağlamaktır.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Bilişim dünyası tarafından kısa sürede yüksek kabul görmüş ve gerek geliştirme gerek test gerekse de üretim ortamlarında verimlilik ve çevikliği artırdığı kanıtlanmış Container teknolojileri ile tanışacak
  • Container teknolojilerinin farklı alanlarda nasıl kullanıldığını ve ne gibi faydalar sağladığını öğrenecek
  • Bu teknolojiyi oluşturan bileşenleri detaylı olarak tanıyarak karşınıza çıkabilecek problemlerle daha iyi baş edebilecek
  • Container teknolojilerini mevcut iş akışınıza nasıl uygulayabileceğinizi görecek ve kolayca adapte edebilecek bilgiye sahip olacaksınız.

   

   

  Motivasyon

  Bu bölümde Container teknolojilerine ihtiyaç duymamıza sebep olan problemler, bu problemlere Container teknolojilerinin sunduğu çözümler ile birlikte bu çözümlerin avantaj ve dezavantajları ele alınacaktır.

   

  Ön Hazırlık

  Container teknolojilerini başarılı ve doğal bir şekilde uygulayabilmek için öncelikle bu teknolojiyi oluşturan bileşenlerin doğru bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Bunu sağlamak için öncelikle Linux ve Container bileşenleri ile ilgili temel bilgiler uygulamalı olarak yapılacaktır.

  Bu bölümde katılımcılar ikişerli gruplar halinde kısa teorik bilgi sonrası uygulamalar yaparak sonraki bölümlerde üzerlerinde daha detaylı durulacak konular hakkında ön bilgi sahibi olacaklardır.

   

  Giriş

  Container teknolojileri en popüler örneği olan Docker ile birlikte detaylı ve uygulamalı olarak anlatılacaktır. Katılımcılar bilgisayarlarında eğitmen tarafından gösterilen uygulamaları yaparak ilgili teknolojinin dinamiklerini kavrayacaktlardır.

   

  Teknikler, Araçlar ve Püf Noktalar

  Docker’a aşinalık kazanan katılımcılara Docker ekosistemindeki araçlar tanıtılacak, en iyileştirilmiş tekniklerle ilgili bilgiler verilecek ve püf noktalardan bahsedilecektir. Bu bölüm sonunda katılımcıların tanıtılan teknolojiyi bütün yönleri ile kavraması hedeflenecektir.,

   

  Uçtan Uca Dönüşüm

  Basit örneklerle Container teknolojilerinden Docker’a aşinalık kazanan katılımcılar eğitmen eşliğinde ikili gruplar halinde birkaç klasik uygulamayı Dockerize ederek buluta taşıyacaklardır. Bu bölümün amacı katılımcıların edindiği teorik ve pratik bilgiyi pekiştirmek olacaktır.

   

  Problem Çözme

  Öncelikle katılımcılara sık karşılaşacakları problemler tanıtılacaktır. Daha sonra birkaç durum üzerinden uygulamalı olarak yine gruplar halinde değişik problemleri çözmeleri beklenecektir.

   

  Gözden Geçirme ve Kapanış

  Son bölümde eğitim boyunca üzerinde durulan konular tekrar edilecek ve bütün eğitim boyunca verilen bilgilerin pekiştirilmesi ile birlikte bundan sonra katılımcıların kendi başlarına atabilecekleri adımlar hakkında bilgi sağlanacaktır.


Eğitim İçeriği

1. Gün

 • Introduction to Docker and Container Technologies
 • Installation of Docker on Windows/macOS and Linux, and Basic Settings
 • Installation of Docker via Docker Machine, Vagrant
 • Docker Commands
 • Docker Registry and Private Repositories
 • Creating and Configuring Docker Images
 • Docker Containers and Runtime Characteristics
 • Workshop

2. Gün

 • Docker Compose as a simple Orchestration tool
 • Containerizing the Applications from Simple to Complex
 • The Basic Linux Concepts used in Docker
 • Docker Network Basics and Different Areas of its Use
 • Docker Storage Basics and Different Areas of its Use
 • Container Orchestration with Docker Swarm (Optional)
 • Container Solutions Alternative to Docker (Optional)

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.