DevOps Fundamentals

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
 1. Anasayfa
 2. DevOps Fundamentals

Açıklama

  Yazılım dünyasında karmaşıklaşan sistemler ve artan ihtiyaçlara cevap verebilmek için yazılımların ve çalıştıkları sistemlerin sahip olması beklenilen bazı özellikler ortaya çıktı.

  Yazılımların yayına otomatik alınması, otomatik test edilmesi, ölçeklenmesi, hızlı bir şekilde yeni özelliklerin son kullanıcılarla / müşterilerle buluşturulması, detaylı monitoring gibi ihtiyaçlar ile birlikte DevOps kavramı yazılım ekiplerinin altyapısal isteklerine bir aracı olmaya ve karşılamaya başladı.

  DevOps’a giriş eğitimi sırasında, bir DevOps geçiş sürecinin aşamaları, pipeline kavramı ve örnekler, yazılımlar üzerinde yapılması önerilen değişiklikler, bilinmesi gereken temel kavramlar ele alınıyor.

  Eğitim sonrasında katılımcıların, güncel yazılım ve sistemlerin ne türden ihtiyaçları olduğunu tanımlayabilmeleri ve yeni mimarilere göre uygulama geliştirirken yapılması gerekenleri  bilmesi, otomasyona geçişlerinin başlaması/hızlanması ve DevOps dünyasına adım atmış olmaları hedefleniyor.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?
  • DevOps’un ortaya çıkış süreci
  • DevOps ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler
  • DevOps’un sizin ve çalıştığınız kurum için ne anlama geldiği
  • DevOps kültürü
  • DevOps kültürünün ana unsurları
  • DevOps kültürü oluşturmada en önemli unsurlar
  • Operasyonel DevOps modelleri
  • Otonom ekiplere neden ihtiyaç duyulduğu
  • DevOps’un mimariye olan etkileri
  • DevOps ekiplerinde yönetişim
  • Agile, Scrum ve Kanban hakkında genel bilgiler ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri
  • ITSM süreçlerinin DevOps kültüründeki uygulamalarla ilişkisi
  • Süreçleri optimize etmek için Lean’in nasıl kullanıldığı
  • Belirli bir süreç için Değer Akışı Haritasının (Value Stream Map) nasıl sağlanacağı
  • Yeni ve yenilikçi fikirlerden sonuç almak için çeşitli yöntemler
  • Yazılım Dağıtım süreçlerinde otomasyonun etkileri
  • Sürekli Teslim’in (Continuous Delivery) temel ilkeleri ve faydaları
  • DevOps kuruluşlarının ana bulut ilkeleri
  • DevOPS izleme ve günlük kaydı arasındaki ilişki

   

  Kimler Katılmalı?

  -BT geliştirme, BT operasyonları veya BT hizmet yönetimine dahil olan kişiler

  -DevOps mühendisleri

  -Ürün sahipleri

  -Entegrasyon uzmanları

  -Operasyon yöneticileri

  -Olay ve değişim yöneticileri

  -Sistem yöneticileri

  -Ağ yöneticileri

  -İş yöneticileri

  -Otomasyon mimarları

  -Kurumsal mimarlar

  -Test uzmanları


Eğitim İçeriği

12 Factor ve uygulama mimarisi

12 factor’e uygun örnek kodlarının incelenmesi

Versiyon kontrol sistemleri

SDLC akışı ve agile’daki düzeni

CI/CD Sistemleri, GitHub Actions, Jenkins

Jenkins’in hızlı kurulumu ve yapısı

Jenkins üzerinde pipeline oluşturma

Ekip yapıları, otonom ekipler, yönetim araçları

Otomasyon, orkestrasyon, servis keşfi

Örnek bir CI/CD pipeline’ının aşamaları

Dev—stage—prod ortamlarının yapısı, farkları, stratejileri

Cloud servisleri, cloud-native yapılar, klasik yapılardan farkları

Otomasyona geçiş, sanallaştırma, containera geçiş, serverless

Infrastructure as code sistemleri, Terraform, örnek kodların incelenmesi

DevOps, SecOps, GitOps kavramlar

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.