Developing SQL Databases

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. Developing SQL Databases

Açıklama

  Bu beş günlük, eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılar Microsoft SQL Server veritabanını geliştirmek için gerekli olan bilgi ve becerileri edinirler. Katılımcılar, veritabanı geliştirmekle ilişkili SQL Server ürün özelliklerini ve araçları nasıl kullanacakları hakkında bilgi sahibi olurlar.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Tablo oluşturma ve uygulama
  • Gelişmiş tablo tasarımları
  • Kısıtlayıcılar ile Veri Bütünlüğü sağlama
  • Optimized ve Columnstore gibi dizinler hakkında çeşitli bilgiler
  • Görünümleri tasarlama ve uygulama
  • Saklı Yordamları tasarlama ve uygulama
  • Kullanıcı Tanımlı İşlevleri tasarlama ve uygulama
  • Tetikleyicileri kullanarak veri işlemeye yanıt verme
  • Bellek İçi Tabloları tasarlama ve uygulama
  • SQL Server’da Yönetilen Kodları uygulama
  • XML Verilerini Saklama ve Sorgulama
  • Uzamsal Verilerle çalışma
  • Sorgu Blob’larını ve Metin Belgelerini saklama

   

  Kimler Katılmalı?

  Bu eğitim öncelikli olarak, veritabanını hayata geçirirken kullanılan SQL Server ürün özellikleri ve teknolojileri konusunda yeteneklerini geliştirmek isteyen BT uzmanlarına yöneliktir.

  Bu eğitim, diğer ürün platformlarında deneyimi olan ve SQL Server veritabanını uygulama konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için de uygundur.


Eğitim İçeriği

Module 1: Introduction to Database Development

 • Introduction to the SQL Server Platform
 • SQL Server Database Development Tasks

Module 2: Designing and Implementing Tables 

 • Designing Tables
 • Data Types
 • Working with Schemas
 • Creating and Altering Tables

Module 3: Advanced Table Designs

 • Partitioning Data
 • Compressing Data
 • Temporal Tables

Module 4: Ensuring Data Integrity through Constraints

 • Enforcing Data Integrity
 • Implementing Data Domain Integrity
 • Implementing Entity and Referential Integrity

Module 5: Introduction to Indexes

 • Core Indexing Concepts
 • Data Types and Indexes
 • Heaps, Clustered, and Nonclustered Indexes
 • Single Column and Composite Indexes

Module 6: Designing Optimized Index Strategies

 • Index Strategies
 • Managing Indexes
 • Execution Plans
 • The Database Engine Tuning Advisor
 • Query Store

Module 7: Columnstore Indexes

 • Introduction to Columnstore Indexes
 • Creating Columnstore Indexes

Module 8: Designing and Implementing Views

 • Introduction to Views
 • Creating and Managing Views
 • Performance Considerations for Views

Module 9: Designing and Implementing Stored Procedures

 • Introduction to Stored Procedures
 • Working with Stored Procedures
 • Implementing Parameterized Stored Procedures
 • Controlling Execution Context

Module 10: Designing and Implementing User-Defined Functions 

 • Overview of Functions
 • Designing and Implementing Scalar Functions
 • Designing and Implementing Table-Valued Functions
 • Considerations for Implementing Functions
 • Alternatives to Functions

Module 11: Responding to Data Manipulation via Triggers 

 • Designing DML Triggers
 • Implementing DML Triggers
 • Advanced Trigger Concepts

Module 12: Using In-Memory Tables 

 • Memory-Optimized Tables
 • Natively Compiled Stored Procedures

Module 13: Implementing Managed Code in SQL Server 

 • Introduction to CLR Integration in SQL Server
 • Implementing and Publishing CLR Assemblies

Module 14: Storing and Querying XML Data in SQL Server 

 • Introduction to XML and XML Schemas
 • Storing XML Data and Schemas in SQL Server
 • Implementing the XML Data Type
 • Using the Transact-SQL FOR XML Statement
 • Getting Started with XQuery
 • Shredding XML

Module 15: Storing and Querying Spatial Data in SQL Server 

 • Introduction to Spatial Data
 • Working with SQL Server Spatial Data Types
 • Using Spatial Data in Applications

Module 16: Storing and Querying BLOBs and Text Documents in SQL Server

 • Considerations for BLOB Data
 • Working with FILESTREAM
 • Using Full-Text Search

Module 17: SQL Server Concurrency 

 • Concurrency and Transactions
 • Locking Internals

Module 18: Performance and Monitoring 

 • Working with extended Events
 • Live Query Statistics
 • Optimize Database File Configuration
 • Metrics

Ön Koşullar

Transact-SQL bilgisine sahip olmak ya da Querying Data with Transact-SQL eğitimine katılmış olmak