Developing Microsoft Azure Solutions

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. Developing Microsoft Azure Solutions

Açıklama

  Bu eğitim, web uygulamaları geliştirme deneyimine sahip kişilere yöneliktir. Katılımcılar ayrıca Microsoft Azure platformu ve Azure’da sunulan hizmetlerle ilgili deneyime sahip olmalıdır.

  Bu eğitim, katılımcılara bir uygulamayı ve işlevselliğini Azure platformuna taşıma fırsatı sunar. Katılımcıların ASP.NET platformunda deneyimli olmalarına gerek yoktur, ancak C# deneyimine sahip olmaları gereklidir. Bu eğitim, bulutta yüksek erişilebilirlikli bir çözüm oluşturulurken geliştirme ile ilgili verilmesi gereken kararlara ve göz önünde tutulması gereken önemli noktalara odaklanır…

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Azure Platformunda kullanılan hizmetlerin karşılaştırılması
  • Web uygulamalarının yapılandırılması ve dağıtımı
  • Galeriden Azure Web Uygulamaları oluşturma
  • Azure Web Uygulamalarını dağıtma ve izleme
  • Azure Sanal Makineler oluşturma ve yapılandırma
  • Depolama hesabı oluşturma ve yönetme
  • Depolama hesabında blob’ları ve kapsayıcıları yönetme
  • SQL Veritabanları örneği oluşturma, yapılandırma ve bağlanma
  • Bağımsız bir SQL veritabanını içe aktarmanın etkileri
  • Azure Active Directory örneğinde kullanıcıları, grupları ve abonelikleri yönetme
  • Sanal ağ oluşturma

   

  Kimler Katılmalı?

  Bu eğitim, Microsoft Azure çözümlerini uygulama ve izleme konusunda temel bilgilere ve deneyime sahip kişilere yöneliktir. Katılımcılar, ayrıca C# yazılım dili kullanılarak uygulama çözümleri oluşturmada kullanılan geliştirme araçları, teknikleri ve yaklaşımları konusunda da yetkin olmalıdır.


Eğitim İçeriği

Module 1: Overview of the Microsoft Azure Platform

 • Azure Services
 • Azure Portal

Module 2: Building Application Infrastructure in Azure

 • Azure Virtual Machines
 • Azure Virtual Machine Workloads
 • Migrating Azure Virtual Machine Instances
 • Highly Available Azure Virtual Machines
 • Virtual Machine Configuration Management
 • Customizing Azure Virtual Machine Networking
 • Virtual Machine Scale Sets

Module 3: Hosting Web Applications on the Azure Platform

 • Azure Web Apps
 • Azure Logic and Function Apps
 • Configuring an App Service App
 • Publishing an Azure App Service App
 • Supplemental Services

Module 4: Storing SQL Data in Azure

 • Azure SQL Database Overview
 • Managing SQL Databases in Azure
 • Azure SQL Database Tools
 • Securing and Recovering an Azure SQL Database Instance
 • Additional Managed Database Services

Module 5: Designing Cloud Applications for Resiliency

 • Application Design Practices for Highly Available Applications
 • Application Analytics
 • Building High Performance Applications by Using ASP.NET
 • Common Cloud Application Patterns
 • Caching Application Data

Module 6: Storing Unstructured Data in Azure

 • Azure Storage Overview
 • Azure Storage Tables
 • Azure Redis Cache
 • Azure Search
 • Azure Cosmos DB

Module 7: Storing and Consuming Files from Azure Storage

 • Azure Storage Blobs
 • Controlling Access to Storage Blobs and Containers
 • Configuring Azure Storage Accounts
 • Azure Files

Modude 8: Designing a Communication Strategy by Using Queues and Service Bus

 • Azure Storage Queues
 • Azure Service Bus
 • Azure Service Bus Queues
 • Azure Service Bus Relay
 • Azure Service Bus Notification Hubs

Module 9: Automating Integration with Azure Resources

 • Creating Azure Scripts using Azure PowerShell
 • Creating Azure Scripts using Azure CLI
 • Azure Resource Manager
 • Azure REST Interface
 • Azure Cloud Shell

Module 10: DevOps in Azure

 • Continuous Integration
 • Azure DevTest Labs
 • Azure Resource Manager Templates
 • Managed Solution Hosting

Module 11: Securing Azure Web Applications

 • Azure Active Directory
 • Azure AD Directories
 • Azure AD Offerings
 • Azure Key Vault

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.