Db2 for z/OS: Systems Administration

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 3 Gün
 1. Anasayfa
 2. Db2 for z/OS: Systems Administration

Açıklama

  Bu Db2 for z/OS sistem yönetimine yönelik bir eğitimdir.

  Db2 sistem fonksiyonlarının en iyi şekilde anlaşılması ve yönetimi için gerekli tüm bilgileri içerir. Eğitimde, Db2 sistemi ve eklentilerinin kurulumu ve uyarlanması, sistem güvenliği, sorunların tespiti, sistem kurtarma ve performans sorunları gibi konular ayrıntılı bir şekilde ele alınır.

   

  Bu eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar şu konular hakkında bilgi sahibi olur:

  • Db2 alt sisteminin bileşenleri ve alan yapısı
  • Db2 kurulum süreci
  • Site gereksinimlerine en uygun Db2 fonksiyonlarının belirlenmesi
  • Db2 sisteminin güvenli hale getirilmesi
  • Db2 sistemiyle ilgili veri kurtarma ve yeniden başlatma prosedürleri hakkında ayrıntılı bilgi ve bu prosedürlerin uygulanması
  • Sistem ve uygulama ayarlarını yaparken Db2 izleme bilgilerini kullanma ve kontrol etme
  • Temel sorun belirleme araçları

   

  Kimler Katılmalı?

  Sistem Programlama Uzmanları, teknik Veritabanı Yöneticileri ve Db2 for z/OS sisteminin uygulanmasından ve/veya yönetiminden sorumlu olan diğer teknik destek çalışanları.


Eğitim İçeriği

Db2 System Architecture

Db2 System Installation, Migration & Modification

Connecting to Db2

Db2 Security Administration

Db2 Logging

Db2 Data Recovery

Db2 Shutdown, Startup & Recovery

Db2 Monitoring & Control

Problem Determination

Performance Overview

Ön Koşullar

TSO/ISPF kullanımına ve Db2 sistemlerinde kullanılan SQL ve Db2 nesnelerine (veritabanları, tablolar, dizinler vb.) hakim olma.