Db2 for z/OS: System & Data Recovery

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 4 Gün
 1. Anasayfa
 2. Db2 for z/OS: System & Data Recovery

Açıklama

  Bu eğitimde, hem Db2 for z/OS sistemi hem de barındırdığı veriler için kurtarma ve yeniden başlatma prosedürleri kapsamlı bir şekilde ele alınır. Maksimum kullanılabilirliğin sağlanması için çeşitli kullanım yöntemleri ile birlikte veri ve sistem yedekleme/kurtarma süreçlerinde rol alan bileşenler, uygulamalar ve prosedürler ayrıntılı olarak açıklanır.

  Eğitim Db2 11 for z/OS dahil olmak üzere tüm Db2 for z/OS ortamları için geçerlidir.

   

  Bu eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar şu konular hakkında bilgi sahibi olur:

  • Tüm önemli sistem, yedekleme ve kurtarma bileşenleri
  • Kurtarma durumlarına yardımcı olması için Db2 günlük kaydına duyulan ihtiyaç
  • Db2 yardımcı programlarına duyulan ihtiyaç ve bunların kullanımı
  • Sorunların belirlenmesi ve kurtarma durumlarına özgü Db2 yardımcı programlarının ve hizmet yardımlarının kullanımı
  • Kurtarma durumlarında hizmet yardımlarının ne zaman gerekli olabileceğini belirleme
  • Katalog ve dizin tablo alanlarını yedeklerken ve kurtarırken dikkat edilmesi gereken diğer noktalar
  • Db2 sisteminin normal şekilde başlatılması, işletimi ve kapatılması sırasında yapılan eylemler
  • Db2 sisteminin anormal bir şekilde sonlandırılmasının ardından yapılması gerekli olan ilave eylemler
  • Geciktirilmiş yeniden başlatmanın neden gerekli olduğu ve nasıl yapıldığı, bu işlemin Db2 sistemi ve üzerindeki verilere olan etkisi
  • Koşullu yeniden başlatmanın neden gerekli olduğu ve nasıl yapıldığı, bu işlemin Db2 sistemi ve üzerindeki verilere olan etkisi
  • Koşullu yeniden başlatma seçenekleri ve bu seçeneklerin her birinin ne zaman gerekli olabileceği
  • Geciktirilmiş veya koşullu bir yeniden başlatmanın ardından tamamlanmamış tüm çalışmaları analiz etme ve tamamlanmaları için gerekli önlemleri alma
  • Db2 sayfa kümelerinin yapısı ve biçimi
  • Bozuk Db2 sayfalarını analiz etme ve onarma
  • Yaygın hata mesajlarını yorumlama ve gereken eylemlere karar verme
  • Db2 sistemiyle ilgili veri kurtarma ve yeniden başlatma prosedürleri hakkında ayrıntılı bilgi ve bu prosedürlerin uygulanması

   

  Kimler Katılmalı?

  Sistem Programlama Uzmanları, teknik Veritabanı Yöneticileri ve Db2 for z/OS sisteminden ya da veritabanı kurtarma işlemlerinden sorumlu olan diğer teknik destek çalışanları.


Eğitim İçeriği

Db2 Overview

Db2 Logging

Introduction to Db2 Utilities

Utilities for Backup & Recovery

Utilities for Data Integrity

Other Online Utilities

Stand-Alone Utilities (service aids)

Catalog & Directory Recovery

Db2 System and Operations

Abnormal Termination & Restart

Db2 Physical Data Storage

Problem Analysis and Handling

Ön Koşullar

TSO/ISPF, SQL ile genel Db2 ilkeleri, yapısı ve bileşenleri gibi konulara hakim olma