Db2 for z/OS: Database Administration

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. Db2 for z/OS: Database Administration

Açıklama

  Bu eğitimde veritabanı kullanıcılarına verimli yönetim ve destek sağlamak üzere gerekli z/OS imkanları ve prosedürleri hakkında ayrıntılı bilgiler yer alır. İzleme, güvenlik ve kurtarma tekniklerinin dahil olduğu Db2 imkanları ve sistem mimarisi detaylı bir şekilde açıklanır.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Db2 ortamı ile önbellek havuzları, Db2 kataloğu ve dizini, veri kümeleri günlüklerinin tutulması gibi önemli Db2 bileşenlerinin kullanımı
  • z/OS için Db2 veritabanlarının iç yapıları
  • Güvenlik ve ilişkili gereksinimlerin değerlendirilmesi ve çeşitli bilgiler
  • Db2 nesneleri, işlemleri ve operasyonlarının izlenmesi ve denetimine yönelik Db2 komutlarının kullanımı
  • Db2 çevrimiçi verilerin ve kurtarma yardımcı programlarının kullanımı ve diğer bilgiler
  • Bağımsız Db2 yardımcı programlarının kullanımı ve diğer bilgiler
  • Performans izleme bilgilerinin kaydedilmesi için Db2 izlerinin kullanımı
  • Db2PM hesap bilgilerinin ve istatistik raporlarının bilgiye dönüştürülmesi

   

  Kimler Katılmalı?

  z/OS için Db2 veritabanlarının yönetimi ve destek hizmetlerinden sorumlu olan kişiler.


Eğitim İçeriği

Db2 System Architecture

 • Architecture overview; Working Storage Areas; Buffer, Sort, RID & EDM pools; Buffer Pools – 64 bit addressing; EDM pool; Sort pool; RID pool; Db2 Attachments; System datasets & databases; DB2 objects; Object characteristics; SQL overview; Db2 Interactive (DB2I); Basic Db2 operations; Db2 commands; Db2i commands panel.

Db2 Pagesets

 • Pagesets; Pageset structure; Page structure; Space map pages; Tablespace data pages; Row header information; Tablespace types; LOB and XML tablespaces; Determining tablespace type; Changing tablespace type; Index structure; Data compression.

Db2 Security & Data Control Language

 • Authorisation identifiers; Controlling Db2 access; GRANT / REVOKE overview; Controlling cascading REVOKE; System privileges; Usage privileges; Database privileges; Table & view privileges; Package, collection & plan privileges; Distinct type or JAR privileges; Function & procedure privileges; Schema privileges; Administrative privileges; Additional administrative privileges; Install SYSADM, SYSOPR & SECADM; Using RACF for Db2 security; Mapping Db2 authorisation to RACF; Db2 objects and RACF classes; RACF profiles for Db2; Multi-level security; Security labels; Row and column access control; Defining row permissions; Defining column masks.

Managing Data with Db2 Utilities – Overview

 • Db2 utilities; Data backup & recovery utilities; System backup & recovery utilities; Data integrity & consistency utilities; Other online utilities; Stand-alone utilities; Using online utilities; Utility control statements; Db2i utilities – main menu; Db2i utilities – Data Set Names panel; Db2i utilities – Control Statement Data Set Names panel; Controlling utilities; Using LISTDEF & TEMPLATE; Using pattern matching; LISTDEF syntax; TEMPLATE ; Data set sizing; Dataset naming variables; TEMPLATE syntax; OPTIONS syntax.

Online Data Utilities

 • RUNSTATS utility; LOAD utility; LOAD utility – SHRLEVEL; LOAD pending states; LOAD examples; UNLOAD utility; CHECK DATA utility; CHECK DATA – SHRLEVEL; CHECK DATA – SCOPE; CHECK INDEX utility; CHECK LOB utility; REORG utility; REORG utility – SHRLEVEL; REORG utility – BUILD2 phase (DB2 Version 8); REORG utility – BUILD2 phase (DB2 Version 9); REORG utility – FASTSWITCH; STOSPACE utility; Repair utility.

Online Recovery Utilities

 • Recovery components – historic; Recovery components – enhancements; COPY utility; COPYTOCOPY utility; MERGECOPY utility; REPORT utility; QUIESCE utility; RECOVER utility; Partial recovery – historic; Partial recovery – BACKOUT YES; Recovery and referential integrity; Recovery with large object or XML data; REBUILD INDEX utility; MODIFY utility; BACKUP SYSTEM; RESTORE SYSTEM utility.

Stand-alone Utilities

 • Stand-alone utilities; =DSN1COPY utility; DSN1PRNT utility; DSN1LOGP utility; DSN1COMP utility; DSN1CHKR utility; DSNJU004 utility; DSNJU003 utility; DSNJLOGF utility.

Performance Tuning

 • Trace types; Trace destination; Trace classes; IFCIDs activated; Constraints and filters; Controlling traces; Using trace data; Reports and traces (short / long); Monitoring response times; Elapsed and class 2 time distribution; Class 3 suspensions; Locking activity; Data sharing locking activity; Buffer pool activity; Group buffer pool activity; SQL activity; ROWID and RID list activity; Stored procedure, UDF and trigger activity; EDM pool activity; Subsystem services.

Practical Exercises

 • Using data utilities; using backup & recovery utilities; using stand-alone utilities

Ön Koşullar

Katılımcılar Db2 ortamına aşina olmalı ve SQL bilgisine sahipolmalıdır