Db2 for z/OS: Database Administration – Advanced Topics

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 3 Gün
 1. Anasayfa
 2. Db2 for z/OS: Database Administration – Advanced Topics

Açıklama

  Db2 for z/OS ortamlarında çalışan tüm Veritabanı Yöneticilerine yönelik olan bu eğitim “Db2 for z/OS: Db2 for z/OS: Database Design, Implementation and Administration” eğitiminde edinilen becerilere dayalıdır. Katılımcılar bu eğitimde, yönetim görevlerine yönelik ilave ve ileri düzey konular hakkında bilgi sahibi olurlar. Ayrıca önceki eğitimde yer alan birçok konu daha ayrıntılı bir şekilde ele alınır.

   

  Bu eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar şu konular hakkında bilgi sahibi olur:

  • En son çevrimiçi düzen geliştirmeleri
  • Versiyonlama kavramı ve kullanımı, bekleyen tanım değişiklikleri
  • Bölümlenmiş verileri yönetmek için gelişmiş özellikler
  • Farklı veri tiplerine, kullanıcı tanımlı fonksiyonlara, tetikleyicilere ve depolanmış prosedürlere duyulan ihtiyaçları belirleme
  • Büyük nesneleri ve XML verilerini tanımlama ve saklama
  • Satır içi LOB verileri konsepti ve kullanımı
  • LOB ve XML verilerini kurtarmanın sonuçları
  • Maddileştirilen sorgu, klonlama, geçici ve arşiv tabloları dahil olmak üzere özel tablolara duyulan ihtiyaç ve bu tabloların kullanımı
  • Çok seviyeli güvenlik, satır izinleri ve sütun maskeleri kullanılarak satır ve sütun güvenliğini sağlama

   

  Kimler Katılmalı?

  Bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen Db2 veritabanlarının tasarımı, uygulanması ve desteğinden sorumlu Veritabanı Yöneticileri.


Eğitim İçeriği

On-line Schema Enhancements & Versioning

Partition Management

Distinct Data Types

User-defined Functions

Triggers

Stored Procedures

Large Object & XML Data Types

Specialised Table Types

Row & Column Level Access Control

Hands-on Exercises

Ön Koşullar

Db2 veritabanı tasarımı ve yönetimi hakkında bilgi birikimi sahibi olunması Bu bilgi birikimi Db2 for z/OS: Database Design, Implementation and Administration” eğitimine katılma suretiyle elde edinilebilir.