DB2 for LUW: Introduction & Fundamentals

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
 1. Anasayfa
 2. DB2 for LUW: Introduction & Fundamentals

Açıklama

  Bu eğitim Linux, UNIX ve Windows ürün ailelerinin temel ilkeleri hakkında genel bilgi sahibi olunmasını sağlar. Eğitim, ilişkisel teori ve kavramları ile DB2’nin bunlara nasıl bağlı kaldığına odaklanır. Eğitimde ayrıca DB2 veri depolama, SQL, DB2 yardımcı programları ile ilgili temel konseptler, DB2 Interactive (Db2i) ve ilgili merkezlerin kullanımıyla ilgili genel bilgiler verilir.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • İlişkisel teori ve kavramları
  • Db2 verilerini tutmak için kullanılan nesneler
  • Structured Query Language (Yapısal Sorgulama Dili) kullanımı
  • Db2 Interactive’de kullanılabilen işlevler
  • Db2’de kullanılabilen yardımcı program işleri

   

  Kimler Katılmalı?

  Tüm LUW ürün ailesi Db2 serisi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüm BT uzmanları.


Eğitim İçeriği

DBMS Overview

A database is…; Db2 is…; Hierarchical database structure; Network database structure; Relational database structure; Table structure; Db2 family & versions.

Relational Theory & Concepts

E F Codd; The relational model; Structure: tables, rules for columns and rows, keys, Primary and Foreign keys; Manipulation: relational algebra, project, Restrict, join, UNION; Domain and user-defined Integrity; Entity and Referential Integrity; Referential Integrity: INSERT, UPDATE, DELETE.

Db2 Data & System Overview

Db2 objects; the Db2 database; Tablespace and Instance; Tablespace formats; Table; SYNONYM & ALIAS; View; Index; Index structure; Storage group; User defined datasets; Schema; Trigger; Db2 catalog & directory; Db2 address spaces; Db2 attachments; Buffer Pools & Hiperpools; Db2 logging.

Structured Query Language Overview

Structured Query Language; Data Definition Language commands & examples; Data Control Language commands & examples; Data Manipulation Language commands; SELECT; INSERT; UPDATE; DELETE; COMMIT / ROLLBACK; DB2 Optimizer.

Db2 Interactive (Db2i) and Command Center Overview

Db2i primary option menu; Panels: SPUFI defaults; Precompile; Option 5 – BIND / REBIND / FREE; Option 6 – RUN; Option 7 – Db2 commands; Option 8 – Db2 Utilities; Invoking Db2 Utilities.

Db2 Utilities Overview

Controlling Utilities; Backup & Recovery Utilities; Integrity & consistency utilities; General utilities; Stand-alone utilities.

The Centers

Development Center; Replication Center: Introduction, Create the capture control tables, Register a source table, Create the apply control tables; Task Center: Introduction, Creating a task; Event Analyzer; Health Center: How it works, Type of alert/action/indicators, Using, Configure, Recommendation Adviser; Indoubt Transaction Manager; Memory Visualizer; Configuration Assistant.

Ön Koşullar

Veritabanı teknolojileri hakkında kullanıcı düzeyi deneyimi ve bilişim teknolojileri hakkında giriş düzeyi bilgi sahibi olan kişiler.