Data Governance Fundamentals: Managing Data as an Asset

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 1 Gün
 1. Anasayfa
 2. Data Governance Fundamentals: Managing Data as an Asset

Açıklama

  Veriler tüm kuruluşlar için en kritik kaynaklardan biridir. Kayıtların tutulması, raporların hazırlanması, bilgi sunulması, performansın izlenmesi, kararların alınması ve diğer konularda her geçen gün daha çok verilere bağımlı hale geliyoruz. Veri kaynağı, iş yapmanın temel bir bileşeni olarak finans ve insan kaynakları ile eşdeğer düzeydedir, ancak veri yönetimi uygulamaları genellikle aynı düzeyde değildir. Veri yönetişimi, finansal ve insan kaynaklarını yönetmede kullanılanlarla aynı disiplinleri veri yönetimine getirir.

  Veri yönetişimi programı oluşturmak, yönetilen bir veri kaynağı için belirli hedeflere ulaşmak üzere insanlara, süreçlere, politikalara, kurallara ve düzenlemelere odaklanan karmaşık bir süreçtir. Başarılı ve etkili veri yönetişimi, kuruluşların ihtiyaçları, yetenekleri ve kültürüyle eşleşen net hedeflere ve çok iyi yürütülen faaliyetlere bağlıdır.  Bulut hizmetleri, büyük veri ve Agile geliştirme gibi yeni eğilimlere ayak uydurulabilmesi için sürekli gelişmekte olan bir program gereklidir. Bu eğitim, yeni bir yönetişim programı başlatmak veya mevcut bir programı geliştirmek üzere gerekli olan veri yönetişimi kavramları ve teknikleri ele alır.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Veri yönetişiminin boyutları ve ilgili tanımlar
  • Veri yönetişimi programı oluşturmayla ilgili önemli hususlar ve karşılaşılabilecek zorluklar
  • Veri yönetişimi için gerekli olan uygulamalar, roller, beceriler ve disiplinler
  • Veri yöneticilerini ve yönetim kuruluşlarını iyi yapan nitelikler.
  • Veri yönetişimini geliştirme, yürütme ve sürdürme süreçleri
  • Veri yönetişim programı oluşturmayla ilgili faaliyetler, sorunlar ve seçenekler
  • Veri yönetişimine olgunluk modellerinin nasıl uygulandığı
  • Büyük veri, bulut hizmetleri ve Agile geliştirme yöntemleri gibi eğilimler için veri yönetişimini benimsemenin önemi

   

  Kimler Katılmalı?

  Veri kalitesi ve veri yönetişimi uzmanları; BI/DW yöneticileri, mimarları, tasarımcıları ve geliştiricileri; veri yöneticileri ve veri mimarları; veri yönetişimi veya veri kalitesi yönetimi konusunda çalışan herkes


Eğitim İçeriği

Module One: Data Governance Concepts

 • Defining Data Governance
 • Dimensions of Data Governance
 • Data Governance Challenges
 • Fostering Participation

Module Two: Data Governance Organizations

 • Positioning Data Governance in the Enterprise
 • Governance and Management Practices
 • Data Governance Roles
 • Data Governance Skills and Disciplines

Module Three: Data Stewardship

 • Stewardship Concepts
 • Stewardship Organizations
 • Stewardship Skills and Knowledge

Module Four: Data Governance Processes

 • Governance and Management
 • Data Management Processes
 • Program Development Processes
 • Program Operation Processes
 • Program Sustaining Processes
 • Program Growth Processes

Module Five: Building a Data Governance Program

 • Getting Started
 • Planning and Preparation
 • Building the Team
 • Building the Infrastructure
 • Executing Governance

Module Six: Evolving Data Governance

 • Modernizing and Maturing Data Governance
 • Cloud Data Governance
 • Big Data Governance
 • Agile Data Governance

Module Seven: Summary and Conclusion

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.