Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) & CRM Analitiği

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 1 Gün
  1. Anasayfa
  2. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) & CRM Analitiği

Açıklama

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), bir işletmenin müşterileriyle olan etkileşimlerinin yönetilmesi süreci olup müşteri bilgilerini toplamak, analiz etmek ve bu bilgileri kullanarak müşteri ilişkilerini iyileştirmek için kullanılan stratejileri, teknolojileri ve sistemleri kapsar. İşletmelere ait tüm müşteri etkileşimlerine ait (satın alma sıklığı, alım miktarı vb.) veriler ile işletmenin karlılık oranı ve ticari ilişkilerini arttırmak için kullanılan uygulamaların tümünü ifade eder.

CRM analitiği, veri madenciliği, makine öğrenmesi ve yapay zeka gibi gelişmiş analitik teknikler kullanarak gerçekleştirilebilir. Bu analizler sonucunda elde edilen bilgiler, işletmelere daha etkili pazarlama stratejileri geliştirme, müşteri hizmetlerini optimize etme ve genel olarak müşteri deneyimini iyileştirme konusunda rehberlik etmektedir.

CRM Analitiği

  • İşletmenin mevcut müşteri (veri) analizine dayalı olarak müşteri memnuniyetini ve
  • işletmenin ticaret hacmini artırabilmek amacıyla veri analizi süreçlerini ifade eder.
  • Müşteri davranışlarının analizi sonucu elde edilen çıkarımlar ile işletmelerin daha etkili iş kararları almasına katkı sunar.
  • Müşteri deneyimlerinin gelişmesine katkı sağlar.

Eğitimin sonunda, CRM analitiği üzerine teorik bilgi edinme ve bu bilgileri python programlama dili ve araçları ile kullanabilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği

CRM Analitiği Nedir?

CRM Analitiği Kullanım Alanları

Bir CRM (E-Ticaret/Finans) Veri Seti Analizi (İnceleme)

RFM (Recency, Frequency, Monetary) Analizi

RFM Analizi ile Müşteri Segmentasyonu

K-means İle Kümeleme (K-means Clustering)

Tavsiye Sistemleri

Basit Tavsiye Sistemleri (Simple Recommender Systems)

Birliktelik Analizi (Association Rules)

Birliktelik Analizi Kullanım Alanları

Birliktelik Kuralları Terimleri: Support, Confidence, Lift

Apriori Algoritması

Ön Koşullar

Temel seviye programlama bilgisine sahibi olmak