Confluent Kafka

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 3 Gün
 1. Anasayfa
 2. Confluent Kafka

Açıklama

  Confluent Kafka, Apache Kafka’nın üzerine inşa edilmiş ve genişletilmiş bir dağıtılmış veri akış platformudur. Apache Kafka, yüksek miktarda veriyi gerçek zamanlı olarak almak, depolamak, işlemek ve iletmek için kullanılan bir dağıtılmış veri akışı platformudur. Confluent ise, Kafka ekosisteminin geliştirilmiş ve yönetilen bir sürümünü sunarak bu platformun kullanımını daha kolay ve güçlü hale getirir.

  Confluent Kafka, büyük veri işleme, gerçek zamanlı analiz, olay tabanlı uygulama geliştirme ve daha birçok senaryoda kullanılmaktadır. İşletmelerin verilerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır.


Eğitim İçeriği

Modül 1: Temel Kafka Kavramlarına ve Confluent Kafkaya Giriş

 • Apache Kafka ve Confluent Kafka nedir?
 • Dağıtılmış veri akışı kavramları ve önemi
 • Confluent Kafka’nın kullanım senaryoları

Modül 2: Apache Kafka Temelleri

 • Kafka mimarisi: brokerlar, konular, partisyonlar, üreticiler, tüketeciler, vb.
 • Veri dağıtımı ve replikasyon
 • Kafka mesaj formatı ve yapısı

 Modül 3: Confluent Platform Genel Bakış

 • Confluent Platform bileşenlerine giriş
 • Confluent Control Center: İzleme ve yönetim
 • Confluent Schema Registry: Veri seri hale getirme ve uyumluluk
 • Kafka Connect: Kafka ile harici sistemleri entegre etme
 • Confluent KSQL: SQL ile veri işleme

 Modül 4: Kafka Konularının Tasarımı ve Oluşturulması

 • Kafka konularını planlama ve tasarlama
 • Kafka konularını oluşturma ve yapılandırma
 • Partisyon sayısı ve replikasyon faktörü seçimi

 Modül 5: Kafka Konularına Veri Üretimi

 • Confluent API’larını kullanarak Kafka üreticileri yazma
 • Json ile seri hale getirilmiş veriyi konulara üretme
 • Kafka üretici ayarlarını yapılandırma

 Modül 6: Kafka Konularından Veri Tüketimi

 • Confluent API’ları kullanarak Kafka tüketici geliştirme
 • Tüketici ofsetleri ve bölüm atamaları yönetimi
 • Konulardan json ile seri hale getirilmiş veriyi işleme

Modül 7: Kafka Connect ile Veri Entegrasyonu

 • Kafka Connect mimarisine giriş
 • Kaynak ve hedef bağlayıcıları kurma ve yapılandırma
 • Veri formatı dönüşümleri işleme

 Modül 8: Şema Kaydı ile Veri Serileştirme ve Uyumluluk

 • Avro’nun anlaşılması ve avantajları
 • Şemaları Şema Kaydı’nda kaydetme ve geliştirme
 • Geriye ve ileriye dönük uyumluluğu sağlama

Modül 9: KSQL ile Veri Akışı İşleme

 • Veri akışı işleme kavramlarına giriş
 • Gerçek zamanlı veri işleme için KSQL sorguları yazma
 • KSQL akışları ve tabloları oluşturma ve yönetme

 Modül 10: Confluent Kafka’nın Ölçeklendirilmesi ve Yönetimi

 • Küme boyutlandırma ve donanım gereksinimleri
 • Confluent Kafka dağıtımı göz önünde bulundurma
 • Confluent Kafka kümelerini yönetme ve izleme

Modül 11: Gerçek Dünya Kullanım Senaryoları ve En İyi Uygulamalar

 • Confluent Kafka ile uygulama senaryolarını uygulama
 • Dayanıklı uygulamalar oluşturmak için tasarım desenleri ve en iyi uygulamalar
 • Yaygın sorunların ve zorlukların giderilmesi

Ön Koşullar

Temel veritabanı ve programlama konularında bilgi sahibi olmak.