COBIT 5 Foundation

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 2 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. COBIT 5 Foundation

Açıklama

  Eğitimin temel amacı katılımcılara COBIT süreçlerini tanıtmak ve süreçlere yönelik gereklilikleri anlatmaktır. COBIT 5, kurumların BT yönetişimi ve yönetimi hedeflerine ulaşmasında onlara yardımcı olan kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Bu eğitim, kurumların stratejik hedefler, riskler ile kaynaklar arasında optimum bir denge oluşturularak Bilgi Teknolojilerinden nasıl en ideal katma değer oluşturulacağı konusunda bir yol haritası yaratılmasında gerekli temel bilgilerden oluşmaktadır.

   

  Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

  • Çeşitli süreçlerin etkinliğini değerlendirmek için COBIT 5’i uygulama
  • Yönetim ve yönetişim arasındaki farklılıkları değerlendirme
  • Uygulama açısından sancılı noktaları ve tetikleyicileri araştırma
  • Tüm faaliyetlerin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için insanları, becerileri ve yetkinlikleri değerlendirme

   

  Kimler katılmalı?

  Kurumunda COBIT süreçlerini kurmak, işletmek ve yönetmekle görevli çalışanlar


Eğitim İçeriği

Neden COBIT?

 • BT Yönetişim ve Yönetim Sorunları
 • BT Kullanmanın Temel Zorlukları
 • BT Yönetişime Giriş

Çerçeve ve İlkeler

 • COBIT 5 Çerçevesi
 • COBIT 5 İlkeleri

Paydaş İhtiyaçlarının Karşılanması

 • Paydaş İhtiyaçlarını Hizalama
 • COBIT 5 Hedefler Basamağı
 • Uygulama Kılavuzu

COBIT 5: Enablers 

 • BT Yönetişimini Mümkün Kılanlar
 • Süreçler
 • İlkeler, Politikalar ve Çerçeveler
 • Kurumsal Yapılar
 • Kişiler, Beceriler ve Yeterlikler
 • Kültür, Etik Kuralları ve Davranış
 • Hizmetler, Altyapı ve Uygulamalar
 • Bilgiler

COBIT 5 Süreçlerini Etkinleştirme

 • Süreç Bileşenleri
 • Mümkün Kılanlar – Süreçler

Yönetişim ve Yönetim

 • Yönetişim Alanları
 • Yönetim Alanları

COBIT 5 Süreç Yeterlik Değerlendirmeleri

 • Neden Yeterlik Değerlendirmeleri?
 • Yeni ISO/IEC 15504 Süreç Yeterlik Değerlendirme Yaklaşımı

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.