C Programming Fundamentals

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 3 Gün
 1. Anasayfa
 2. C Programming Fundamentals

Açıklama

  C programlama dili, tüm platformlarda (Linux/Unix, Windows, Mac, yerleşik sistemler ve ana bilgisayarlar) hem sistem hem de uygulama yazılımı geliştirmek için kullanılabilir. C programlama dili, sağladığı esneklik ve verimlilik, düşük seviyeli işlevleri ele alma ve farklı platformlar arasında kolaylıkla aktarılabilmesinden dolayı çok popüler bir dil haline gelmiştir. Ayrıca C programlama dili ile yazılmış çok sayıda yüksek verimli ve genellikle açık kaynaklı yazılım kütüphanesi vardır. Böylece, bu kütüphaneler diğer C programlarından kolaylıkla çağrılarak kullanılabilir.

  Bu eğitim, C programlama dilinin (özellikle C99 ve C11) ISO / ANSI tanımının sözdizimi ve yapısını kapsar. Eğitim, ayrıca C önişlemcisi, hata ayıklama araçları ve “configure” ve “make” gibi oluşturma araçlarını da kapsar.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Giriş / Çıkış, dizi işleme ve bellek yönetimi için standart C kütüphanelerinin kullanımı
  • ANSI C’nin temelleri, veri türleri ve işaretçiler
  • C uygulamaları yazma

   

  Kimler Katılmalı?

  C programları yazmak isteyen uygulama programcıları

   

  Ön koşullar

  Programlama yapıları ve algoritma kavramları hakkında bilgi sahibi olunması gereklidir. Başka bir programlama dili hakkında bilgi sahibi olmak avantaj sağlayabilir


Eğitim İçeriği

Basic syntax • program structure • elementary data types • operators • expressions • strings.

Comparison operators and flow control (while/for/do/if/switch).

Arrays • pointers • structures • union • bit fields • enum • bitwise operators.

Using pointers to modify arguments • strings and common string functions • arrays of pointers

Functions and prototyping • identifier scope and storage class • header files • recursivity.

The C preprocessor • working with macros • conditional compilation.

Getting and displaying text • working with files.

Using standard input and standard output.

Linked lists • function pointers • “hook” functions.

Dynamic memory allocation.

Ön Koşullar

algoritma kavramlarına ve programlama yapısına aşina olmak