C# Programlama

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. C# Programlama

Açıklama

  Microsoft .NET Framework, geliştiricilere benzeri görülmemiş fırsatlar sunar. Web uygulamalarından masaüstü ve mobil platform uygulamalarına kadar tüm uygulamalar aynı beceri setleri kullanılarak eşit derecede kolay bir şekilde oluşturulabilir. Ancak bu potansiyelden en iyi şekilde yararlanılabilmeleri için geliştiricilerin temel dil becerilerine ve OO programlama kavramlarına çok iyi hâkim olmaları gerekir.

  Bu eğitim, C# programlama dilinin kendisine yoğunlaşır ve katılımcıların .NET Framework’ü keşfetmeye hazır olmalarını sağlar. Nesneye dayalı uygulama geliştirme kavramı hakkında ön bilgiye gerek yoktur. Eğitim bu konuda yeterli bilgiyi içerir. Katılımcılar, basit prosedürel sözdizimlerinden nesneye dayalı programlama tekniklerine kadar güçlü ve sürdürülebilir kodları kullanarak .NET uygulamaları yazmayı öğrenirler.

  Eğitim, çeşitli dersler, demolar ve uygulamalı alıştırmaların karışımı şeklinde verilir. İşlenen konuları pekiştirmek için ana konulardan sonra uygulamalı oturumlar gerçekleştirilir. Eğitim tamamlandıktan sonra öğrenim deneyiminin daha da geliştirilmesi için ek bilgiler bölümler halinde verilir.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Sıralama, seçim ve yineleme yapılarını içeren kodları yazma
  • Alanlar, özellikler ve yöntemler dahil olmak üzere sınıfları ve yapıları (türler) oluşturma ve kullanma
  • Özel, dahili, korunan ve genel görünürlük değiştiricileri kullanma
  • Güçlü uygulamalar oluşturmak için istisnaları kullanma
  • Özel yazılmış veya .NET Framework sınıflarından devralınan sınıflar oluşturma
  • Arabirimler oluşturma ve çok biçimli teknikleri etkili ve uygun bir şekilde uygulama
  • Genel türlerle çalışma
  • C#’nin güçlü özelliklerinden faydalanma
  • Delegeleri kullanma
  • Olay işleme paradigması
  • C# kodunda lambda ifadelerini kullanma
  • LINQ (Language Integrated Query) kullanımı
  • Kaynakları etkili bir şekilde yönetme

Eğitim İçeriği

C# Temel Programlama

 • Giriş
 • .NET Framework Bileşenleri
 • Temel C# ile Console Uygulama Geliştirme Ortamı
 • Değişkenler ve Sabitler
 • Exception Sınıfı ve Hata Yönetimi
 • Tip Dönüşüm İşlemleri
 • Operatörler
 • Karar Yapıları
 • Döngüler
 • Kod İzleme
 • String Manipülasyonları İşlemleri
 • Diziler
 • Metotlar

C# Nesne Yönelimli Programlama

 • Giriş
 • Sınıf (Class) Kavramı ve Özellikleri
 • Class Library
 • Metotlar
 • Kalıtım (Inheritance)
 • Nesne Yönelimli Programlamada Soyutlama (Abstraction)
 • Çok Biçimlilik (Polymorphism)
 • Windows Dosyalama İşlemleri
 • Kullanıcı Tanımlı Tipler
 • Generic Yapılar
 • Koleksiyonlar
 • Delegates
 • Design Patterns
 • Attribute
 • Reflection
 • Extension Methot Yazmak ve Kullanmak
 • Task, async, await ile asenkron işlemler
 • Linq To Objects

Ön koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.