C#.NET ile Yazılıma Giriş

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. C#.NET ile Yazılıma Giriş

Açıklama

  C#, Microsoft tarafından geliştirilen .NET Teknolojisi için geliştirilmiş yeni nesil programlama dilidir. C#.NET ile Yazılıma Giriş eğitimi; daha önce proglamlama eğitimi almamış katılımcılar için uygundur. Bu eğitimde; C# dilinin (ve .NET platformunun) en temel kavramlarından başlayarak adım adım ilerleyerek, evrensel programlama kavramlarını öğreneceksiniz. Eğitim süresinde Microsoft Visual Studio IDE’sinin son versiyonunda örnekler geliştirilecektir.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?
  • Tüm yazılım dillerinde bulunan evrensel kavramları öğreneceksiniz.
  • Programlamanın mantığını kavrayacaksınız.
  • Algoritma oluşturmayı, oluşturduğunuz algoritmayı kodlamayı öğreneceksiniz.

   

  Kimler Katılmalı?

  -Yazılım öğrenmek isteyen herkes katılabilir.


Eğitim İçeriği

C# Programlama Dili ve .NET Platformu

CLR ve IL

JIT Kavramı

.NET’de Assembly kavramı

 

Microsoft Visual Studio Arayüzü

Tema ve Şablon Seçimi

Pencereleri Kullanma

Kod Geliştirme Ortamını Özelleştirme ve Bazı İpuçları

 

C# Söz Dizimi ve Temel Kavramlar

Referans Yapısı

using Anahtar Sözcüğü ve namespace

Scope Kavramı

İlk Uygulama

 

Windows Form Application Temelleri

Form Arayüzü

ToolBox ve Kontrol Kullanımı

Kontrol Özellikleri

Kontrol Olayları

Kontrol Metotları

 

Değişkenler ve Veri Tipleri

Değişken Tanımlama Söz Dizimi

Primitive (ilkel) Veri Tipleri

Object Tipi ve Bellek Yönetimi

Tipler Arası Dönüşüm

Implicit (dolaylı) ve explicit (doğrudan) Dönüşüm

Boxing ve :Unboxing

Convert Sınıfı

Aritmetik Operatörler

Birleşik Operatörler

 

Hatalar ve Hataların Giderilmesi

Exception Yapısı

Try Catch Bloğu

Finally Bloğu

 

Karar Yapıları

Koşullu İfadeler ve If Deyimi

Mantıksal Önerme

Mantıksal Operatörler

Bağlantılı Koşullandırma (else if)

VE ya da VEYA Birleşik Önermeleri

switch – case Deyimi

ternary Operatörler (? – ??)

 

Diziler-Koleksiyonlar-Generic List

Dizi Tanımlama

Index Kavramı

ArrayList ile Temel Koleksiyonlar

List<> Kullanımı ve Avantajları

 

Döngüler

for Döngüsü

continue ve break Anahtar Kelimeleri

while Döngüsü

do while Döngüsü

foreach Döngüsü

 

Metodlar

Metot Tipleri

Metot İmzası

Metot Parametre Tipleri (out, ref, param)

Overloading

Recursive Metotlar

String, Math, DateTime Metodları

string Tipi ve Metotları

Math Sınıfı ve Metotları

DateTime Sınıfı ve Metotları

 

Nesne Yönelimli Programlama

Nesne ve class İlişkisi

Özellik ve Metot Kavramları

Erişim Belirteçleri – Access Modifiers (private, public)

Constructor

Kalıtım (Inheritance)

Çok Biçimlilik (Polymorphism)

Soyut (Abstract) class

Interface

Bazı Hazır Interface Kullanımları

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.