Büyük Veri ve Python ile Uygulamaları

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 3 Gün
 1. Anasayfa
 2. Büyük Veri ve Python ile Uygulamaları

Açıklama

  Büyük Veri ve Python ile Uygulamaları Eğitimi, büyük veri teknolojileri ve Python programlama dili üzerine odaklanan bir eğitim programı olup katılımcılara büyük veri analizi ve işleme konularında teorik bilgi ve pratik beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.

  Bu 3 günlük eğitim katılımcılara büyük veri teknolojilerini anlama ve Python programlama dili ile bu teknolojileri etkili bir şekilde kullanma yetenekleri kazandırmayı hedeflemektedir. Genellikle pratik uygulamalar, proje çalışmaları ve örnek senaryolar üzerinden öğrenme sağlanmakta, böylece katılımcılar teorik bilgilerini gerçek dünya uygulamalarında kullanma becerisi geliştirebilmektedirler. Bu eğitim, veri bilimi, yapay zeka, büyük veri analizi gibi alanlarda kariyer yapmayı hedefleyen bireyler veya bu alanlardaki becerilerini geliştirmek isteyen profesyoneller için oldukça değerlidir.


Eğitim İçeriği

Büyük Veriye Bakış

Büyük Veri Nedir? (Big Data)

Büyük Veri Bileşenleri ve Karakteristik Özellikleri

Büyük Veri Kullanım Alanları – Gerçek Hayat Örnekleri

Niçin Büyük Veri

Büyük Veri Alanında Çalışanlar İçin Yol Haritası

Büyük Veri Çalışanların Sahip Olması Beklenen Özellikler

Büyük Veri Uzmanlığı İçin Gerekli Yetenekler

Büyük Veri Teknolojileri ve Araçları

Büyük Veri Mimarisinde Kullanılan Teknolojiler

Apache Hadoop Ekosistemi

Apache Spark Teknolojileri

Diğer Teknolojiler

Büyük Veri Uygulama Geliştirme Araçları ve Kurulumları

Dağıtık Mimarilerde Büyük Veri Uygulama Geliştirme Modeli

Python Uygulama Geliştirme Ortamı

 • Anaconda
 • Jupyter Notebook
 • Google Colab

PySpark İle Büyük Veri Uygulama Geliştirme Süreçleri

 • PySpark Kurulum
 • PySpark ile Temel Data Frame İşlemleri
 • PySpark ile SQL İşlemleri
 • PySpark ile Büyük Veri Görselleştirme

PySpark ile Büyük Veride Makine Öğrenmesi Uygulamaları

 • Birey Aktivite Analizi (Teori, Model, Tahmin)
 • Veri Ön İşleme
 • Lojistik Regresyon Algoritması İle Büyük Veride Makine Öğrenmesi
 • Müşteri Kayıp (Churn) Analizi (Teori, Model, Tahmin)
 • Veri Ön İşleme
 • Gradient Boosting Machine (GBM) Algoritması ile Makine Öğrenmesi
 • Hotel Tıklanma Veri Analizi (Teori, Model, Tahmin)
 • Veri Ön İşleme
 • Rasgele Orman Algoritması İle Büyük Veride Makine Öğrenmesi