Business Intelligence and Analytics Architecture

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 1 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. Business Intelligence and Analytics Architecture

Açıklama

  İş zekası ve analizi mimarisi, BI (İş Zekası) sistemleri ve analitik yetenekler oluşturmak üzere kullanılan verileri, yönetimi ve teknik bileşenleri organize etmek için kullanılan bir dizi çerçeveden oluşur. Bu mimari, birden fazla projenin ve ekibin geliştirme çabalarını birbiriyle uyumlu ve değerli bir bütün haline getirdiğinden iş zekası ve analiz programları ile projelerinde önemli bir rol oynar. Çok geniş bir kapsama sahip olan bu mimari; iş amaçlarını, organizasyonel yapıyı, rolleri ve sorumlulukları, entegre bilgi kaynaklarını, çeşitli türlerdeki önemli süreçleri ve çok sayıda teknoloji bileşenlerini ele alır.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Yapısal bütünlük, standardizasyon, yeniden kullanılabilirlik, çevresel uygunluk, estetik ve sürdürülebilirlik gibi tüm mimari hedefler
  • Genel anlamda mimari bütünlüğü ve başarıya ulaşmayı sağlayacak iş hedefleri, organizasyon, entegre bilgiler, süreç ve teknoloji platformlarını içeren bir çerçeve
  • Performans, paydaşlar, kurallar ve bilgi gibi işle ilgili bileşenleri organize edecek bir çerçeve
  • İnsanlar, amaçlar, süreçler ve yapıyı içeren organizasyonun düzenlenebilmesini sağlayan bir çerçeve
  • Koleksiyon, depolama, operasyonel veri entegrasyonu, veri ambarı, büyük veri entegrasyonu, dağıtım, erişim ve uygulamalar, veri modelleme, meta verileri yönetmeyi içeren bilgi ve yeteneklerin organize edilebilmesini sağlayan bir çerçeve
  • Metodolojiler, veri yönetişimi, veri modelleme, meta verilerin yönetimi, veri akışı, iş süreçleri, operasyonlar ve desteği içeren iş analizi ve iş zekası ile ilişkili süreçlerin organize edilebilmesini sağlayan bir çerçeve.
  • Sunucular, veri kaynakları, veritabanları, depolama, veri entegrasyonu, iş analitiği ve veri yönetimini içeren teknoloji platformu bileşenlerinin organize edilebilmesini sağlayan bir çerçeve.

   

  Kimler Katılmalı?

  İş zekası ve iş analizi programlarına dahil olan veri, entegrasyon ve teknoloji mimarları

  Başarılı programların temel bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen İş zekası ve analiz programı ve projesi yöneticileri

  Çalıştıkları sistemlerin büyük resmini görmek isteyen iş zekası ve iş analizi ekiplerinin üyeleri


Eğitim İçeriği

Business Intelligence and Analytics Architecture Concepts

 • Architecture Defined
 • Business Intelligence and Analytics Acrchitecture Defined
 • Architecture Framework

Architecting Business Capabilities

 • Business Architecture Concepts
 • Business Performance
 • Business Stakeholders
 • Business Processes
 • Business Rules
 • Business Information
 • How Business Architecture Fits In

Architecting Organizations

 • Organizational Architecture Concepts
 • Modeling Organizations
 • People
 • Purpose
 • Process
 • Structure
 • How Organizational Architecture Fits In

Architecting Integrated Information

 • Integrated Information Architecture Concepts
 • Modeling Data
 • Collection and Storage
 • Data Integration
 • Big Data Environment
 • Distribution, Access, and Applications
 • How Integrated Information Architecture Fits In

Architecting Process

 • Process Architecture Concepts
 • BI Development
 • BI Use
 • BI Operations
 • Analytics Development
 • Analytics Use
 • Analytics Operations
 • Data Governance
 • How Process Architecture Fits In

Architecting Technology Platforms

 • Technology Architecture Concepts
 • Modeling Technology Platforms
 • Servers
 • Data Sources
 • Databases and Storage
 • Integration
 • Business Analytics Technology
 • Business Intelligence Technology
 • Data Visualization
 • Data Management
 • How Technology Architecture Fits In
 • Technology Fit

Summary and Conclusion

 • Tying It All Together

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.