Building Microservices with Spring Cloud & Docker

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 3 Gün
 1. Anasayfa
 2. Building Microservices with Spring Cloud & Docker

Açıklama

  Spring Cloud, bulutta Java uygulamaları geliştirilmesini sağlayan açık kaynak kodlu mikro hizmetlerden oluşan bir platformudur.

  Docker, konteynerlerin içinde uygulamalar oluşturmak, taşımak ve çalıştırmak için kullanılan açık kaynak kodlu bir platformdur. Mikro hizmet uygulamalarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynar.

  Eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen bu eğitimde katılımcılar, Spring Cloud ve Docker kullanarak mikro hizmetler oluşturmanın temelleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Katılımcıların bilgi birikimleri, çeşitli alıştırmalar ve örnek mikro hizmetlerin adım adım geliştirilmesi yoluyla teste tabi tutulur.

   

  Eğitimi tamamlayan katılımcılar şu konular hakkında bilgi sahibi olurlar:

  • Mikro hizmetlerle ilgili temel bilgiler
  • Mikro hizmet uygulamaları için Docker kullanarak konteynerler oluşturma
  • Spring Cloud ve Docker kullanarak konteynere alınmış mikro hizmetler oluşturma ve kullanıma alma
  • Mikro hizmetleri keşif hizmetleri ve Spring Cloud API Gateway ile entegre etme
  • Uçtan uca entegrasyon testi için Docker Compose kullanımı

Eğitim İçeriği

Introduction

Understanding Microservices and the Microservice Architecture

Overview of Docker and Containerization

Overview of Spring Cloud and Spring Boot

Creating the Configuration Service and the Discovery Service with Spring Cloud

Using the API Gateway with Spring Cloud

Building a Container Image for Each Microservice Using Docker

Storing Data Across Different Databases

Building an API Gateway with Spring Cloud Gateway

Using the Netflix Eureka and Consult Discovery Services (Service Registries) to Register and Discover Services

Using Docker Compose for Integration Testing

Summary and Conclusion

Ön Koşullar

Java Geliştirme ve Spring Framework deneyimi gerekmektedir.