Automating Administration with Windows PowerShell 5

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. Automating Administration with Windows PowerShell 5

Açıklama

  Bu eğitim katılımcıların, Windows sunucularını yönetmek ve yönetimlerini otomatikleştirmek için Windows PowerShell kullanımı ile ilgili bilgi sahibi olmalarını ve becerileri elde etmelerini sağlar. Katılımcılar, belirli bir görevi yerine getirmek için ihtiyaç duydukları komutu belirleme ve oluşturma becerilerini elde ederler. Buna ek olarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirme ve rapor oluşturma gibi gelişmiş görevleri yerine getirecek komut dosyalarını nasıl oluşturacaklarını da öğrenecekler.

  Bu eğitim katılımcıların Windows Server, Windows Client, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server, Microsoft SQL Server, System Center ve diğer birçok Microsoft ürünlerini kullanmak için gerekli becerileri kazanmalarını sağlar. İşte bu hedefe uygun olarak, eğitimde tamamının ortak platformu olan Windows Server dışında bu ürünlerin hiçbirisine odaklanılmayacak ve eğitimde verilen tekniklere örnek teşkil edecektir.

  Bu eğitim, Windows Server ve İstemci yönetiminde genel deneyimi olan ve yönetim için Windows PowerShell kullanımı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen BT uzmanlarına yöneliktir. Windows PowerShell’in herhangi bir sürümü veya herhangi bir betik dili ile ilgili deneyime gerek yoktur. Bu eğitim ayrıca Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server, System Center ve diğerleri de dahil olmak üzere sunucu yönetiminde deneyimi olan BT uzmanları için de uygundur.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Windows PowerShell işlevselliği ve bu işlevselliği kullanarak basit komutları çalıştırma ve bulma
  • Sunucu yönetimi için kullanılan cmdlet’leri tanımlama ve çalıştırma
  • Windows PowerShell işlem hattı ile çalışma
  • Windows PowerShell işlem hattının kullandığı teknikler
  • Diğer depolama biçimleriyle çalışmak için PSProviders ve PSDrives kullanımı
  • WMI ve CIM kullanarak sistem bilgilerini sorgulama
  • Değişkenler, diziler ve karma tablolar ile çalışma
  • Windows PowerShell’de basit komut dosyaları yazma
  • Windows PowerShell’de gelişmiş komut dosyaları yazma
  • Uzak bilgisayarları yönetme
  • Arka plan işlerinin ve zamanlanmış işlerin kullanımı
  • Gelişmiş Windows PowerShell tekniklerinin kullanımı

Eğitim İçeriği

Getting started with Windows PowerShell 

 • Overview and background of Windows PowerShell
 • Understanding command syntax
 • Finding commands

Cmdlets for administration 

 • Active Directory administration cmdlets
 • Network configuration cmdlets
 • Other server administration cmdlets

Working with the Windows PowerShell pipeline 

 • Understanding the pipeline
 • Selecting, sorting, and measuring objects
 • Filtering objects out of the pipeline
 • Enumerating objects in the pipeline
 • Sending pipeline data as output

Understanding how the pipeline works 

 • Passing the pipeline data
 • Advanced considerations for pipeline data
 • Using PSProviders and PSDrives 
 • Using PSProviders
 • Using PSDrives

Querying system information by using WMI and CIM 

 • Understanding WMI and CIM
 • Querying data by using WMI and CIM
 • Making changes with WMI/CIM

Working with variables, arrays, and hash tables 

 • Using variables.
 • Manipulating variables.
 • Manipulating arrays and hash tables.

Basic scripting 

 • Introduction to scripting
 • Scripting constructs
 • Importing data from files

Advanced scripting 

 • Accepting user input
 • Overview of script documentation
 • Troubleshooting and error handling
 • Functions and modules

Administering Remote Computers 

 • Using basic Windows PowerShell remoting
 • Using advanced Windows PowerShell remoting techniques
 • Using PSSessions

Using background jobs and scheduled jobs 

 • Using background jobs
 • Using scheduled jobs

Using advanced Windows PowerShell techniques 

 • Creating profile scripts
 • Using advanced techniques

Ön Koşullar

Windows Server ve Client yönetim bilgisi ve tecrübesi.

Kurumsal ortamlarda Windows Server yükleme ve yapılandırma tecrübesi.

Temel Active Directory, ağ bağdaştırıcısı ve temel disk yapılandırma bilgisi ve tecrübesi.