ASP.NET Using C#

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. ASP.NET Using C#

Açıklama

  Bu, ASP.NET ve Visual Studio 2017 kullanarak Web uygulaması geliştirmeye yönelik kapsamlı ve uygulamalı bir eğitimdir. MVC (Model View Controller) modelinin kullanımını içeren daha yeni bir programlama çerçevesi olan ASP.NET MVC’ye giriş yapılmasını sağlar. Ayrıca, zengin istemci uygulamalarının oluşturulması için ASP.NET AJAX; HTTP hizmetlerinin oluşturulması için ise Web API’lerinin kullanımı konularını kapsar. Eğitimin sonunda Microsoft’un Azure bulut platformunda ASP.NET kullanımı hakkında genel bilgiler verilir.

  Web uygulamalarının temelleri incelenirken ASP.NET ve IIS (Internet Information Services) için bir test platformu oluşturulur. Derleme rolü, Page sınıfı ve arkasındaki kodlar dahil olmak üzere ASP.NET mimarisi kısaca özetlenir. Sunucu denetimleri, görünüm durumu, yaşam döngüsü ve olay modeli dahil olmak üzere Web Formları hakkında genel bilgiler verilir. ASP.NET kullanılarak Request/response HTTP programlama da eğitimin konuların arasında yer alır.

  Visual Studio 2017, UI (User Interface – Kullanıcı Arabirimi) tasarımını kolaylaştırma da dahil olmak üzere ASP.NET Web uygulamalarının geliştirilmesini büyük ölçüde basitleştirmek üzere kullanılır. Uygulama ve oturum durumu, çerezlerin kullanımı dahil olmak üzere ASP.NET Web uygulamaları kapsanır. ASP.NET’te önemli bir yeniliği temsil eden sunucu denetimleri, doğrulama, zengin denetimler ve kullanıcı denetimleri dahil olmak üzere detaylı bir şekilde ele alınır. ASP.NET uygulamanızın performansını en iyi duruma getirmek üzere etkili bir mekanizma sağlayan ASP.NET’te ön bellekleme hakkında genel bilgiler verilir. Yapılandırma ve güvenlikle ilgili temel konulara da değinilir. İzleme kullanımı dahil olmak üzere teşhis ve hata ayıklama konuları da eğitimin kapsamındadır.

  Menüler ve ana sayfalar dahil olmak üzere ilave sunucu denetimleri hakkında genel bilgiler verilir. ADO.NET, LINQ (Language Integrated Query), EDM (Entity Data Model) ve ASP.NET’in sağladığı güçlü veri erişim denetimlerinin dahil olduğu veri erişimi iki derste ayrıntılı bir şekilde işlenir. Veritabanı olarak SQL Server 2016 Express’in LocalDB sürümü kullanılır. Eğitimin bu bölümü, bir yayıncılık şirketinin Web sitesini temsil eden bir çözüm örneği çalışmasıyla tamamlanır.

  Eğitimin son kısmında dört önemli ASP.NET teknolojisi ile ilgili bilgiler verilir: ASP.NET AJAX, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API ve Azure’da ASP.NET

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • ASP.NET ile geliştirilen Web uygulamalarının mimarisini ve filozofisi
  • Web Formları ve Visual Studio 2017 kullanarak Web uygulamaları geliştirme
  • Yapılandırma, güvenlik ve ön bellekleme kullanarak ASP.NET Web uygulamasını optimize etme
  • ADO.NET, LINQ ve Entity Data Model kullanarak veritabanlarına erişme
  • ASP.NET’teki en yeni özellikleri kullanma
  • ASP.NET AJAX kullanarak zengin istemci uygulamaları oluşturma
  • Model-View-Controller tasarım modelini kullanarak Web uygulamaları geliştirme
  • ASP.NET Web API kullanarak HTTP hizmetleri oluşturma
  • Azure bulut platformuna ASP.NET uygulamaları dağıtma

   

  Kimler Katılmalı? 

  Bu eğitim, Microsoft ortamında Web uygulamaları geliştirmeden sorumlu deneyimli uygulama geliştiricileri ve mimarlara yöneliktir.


Eğitim İçeriği

Introduction to ASP.NET

Web Forms Architecture

ASP.NET and HTTP

Web Applications Using Visual Studio

State Management and Web Applications

Server Controls

Caching in ASP.NET

ASP.NET Configuration and Security Fundamentals

Debugging, Diagnostics and Error Handling

More Server Controls

ADO.NET and LINQ

Data Controls and Data Binding

ASP.NET AJAX

ASP.NET MVC

ASP.NET Web API

ASP.NET and Azure

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.