Architecting Microsoft Azure Solutions

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. Architecting Microsoft Azure Solutions

Açıklama

  Bu eğitim, altyapı oluşturma ve Microsoft Azure platformundaki uygulamalarla ilgili deneyime sahip mimarlara yöneliktir. Katılımcılar, Azure platformunda sunulan hizmetlerin büyük çoğunluğuyla ilgili bilgi sahibi olmalıdır. Bu eğitime katılanların büyük bölümü genellikle Azure üzerinde etkin bir çözümü olan ve mevcut çözümleri geliştirmeyi ya da Azure platformunda daha fazla çözüm sunmayı planlayan kuruluşlarda çalışır.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Altyapı, araçlar ve portallar dahil Azure mimarisi
  • Tamamlanmış çeşitli çözümler için Azure Resource Manager (ARM) şablonları oluşturma ve bunları dağıtma
  • Uygulama Hizmetleri (App Services), Sanal Makine Ölçeklendirme Setleri (Virtual Machine Scale Sets), Azure Cosmos DB, SQL Veritabanı ve Kapsayıcı Hizmeti (Container Service) gibi altyapı, sunucusuz veritabanı ve iletişim hizmetlerinin kıyaslanması ve karşılaştırılması
  • Bilişsel Hizmetler (Cognitive Services) ve Medya Hizmetleri (Media Services) gibi Azure platformu hizmetlerinin genel bir Azure çözümüne dahil edilmesi
  • Azure’a dağıtılan çözümlerin izlenmesi, yedeklenmesi ve güvenli hale getirilmesi
  • ARM şablonları, yapılandırma yönetimi yardımcıları, Azure CLI ve Cloud Shell bileşimleri kullanarak otomatik DevOps çözümleri oluşturma
  • ARM şablonları, yapılandırma yönetimi yardımcıları, Azure CLI ve Cloud Shell bileşimleri kullanarak otomatik DevOps çözümleri oluşturma

Eğitim İçeriği

Module 1: Application Architecture Patterns in Azure

 • Pattern Resources
 • Performance Patterns
 • Resiliency Patterns
 • Scalability Patterns
 • Data Patterns

Module 2: Deploying Resources with Azure Resource Manager

 • ARM Templates
 • Role-Based Access Control (RBAC)
 • Resource Policies
 • Security
 • Building Blocks

Module 3: Building Azure IaaS-Based Server Applications

 • High Availability
 • Templated Infrastructure
 • Domain-Connected Machines

Module 4: Creating Managed Server Applications in Azure

 • Infrastructure-Backed Platform-as-a-Service (PaaS)
 • High-Performance Compute (HPC)
 • Migration

Module 5: Authoring Serverless Applications in Azure.

 • Azure Web App
 • Azure Functions
 • Integration
 • High Performance

Module 6: Backing Azure Solutions with Azure Storage.

 • Pricing
 • Blob Storage
 • Files
 • StorSimple

Module 7: Comparing Database Options in Azure

 • Relational
 • NoSQL Services
 • Azure Cosmos DB
 • Data Storage
 • Data Analysis

Module 8: Networking Azure Application Components

 • VNETs
 • Load Balancing
 • External Connectivity
 • Hybrid Connectivity

Module 9: Managing Security and Identity for Azure Solutions

 • Security Monitoring
 • Data Security
 • Application Security Azure Active Directory (Azure AD)
 • Hybrid Identity
 • Azure AD Application Integration

Module 10: Integrating SaaS Services Available on the Azure Platform

 • Cognitive Services
 • Bot Services
 • Machine Learning
 • Media Services

Module 11: Integrating Azure Solution Components using Messaging Services

 • Event Messaging
 • Integration
 • IoT

Module 12: Monitoring and Automating Azure Solutions

 • Application Monitoring
 • Platform Monitoring
 • Network Monitoring
 • Alerting
 • Backup
 • Azure Automation
 • Config Management
 • Auto-Scale

Ön Koşullar

BT mimarisi hakkında temel bilgi.