Application Lifecycle Management 12.0 Essentials

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. Application Lifecycle Management 12.0 Essentials

Açıklama

  Bu eğitim, Application Lifecycle Management (ALM) 12.0 yazılımını uygulamak ve kullanmak için gerekli araçları sağlar. Katılımcılar gereksinimlerin oluşturulması, testlerin tasarlanması ve yürütülmesinden izleme kusurlarına kadar tüm geliştirme süreci boyunca nitelikli bilgilerin nasıl yönetileceğini öğrenirler.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz? 

  • ALM (Application Lifecycle Management – Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi)
  • ALM istemcileri arasındaki farklar
  • Sürümler ve döngüler geliştirme ve gereksinimler oluşturma
  • Gereksinimlerle ilgili riskleri analiz etme
  • Konuları ve testleri test planı ağacında organize etme
  • Test planları tasarlama ve oluşturma
  • Tasarım adımlarından test senaryoları oluşturma
  • Test setleri oluşturma
  • Manuel ve otomatikleştirilmiş testleri yürütme
  • HP Sprinter’ı manuel testlerde kullanma
  • Test yürütme sonuçlarını kaydetme ve izleme
  • Hataları günlüğe kaydetme ve yönetme
  • Değişiklikleri takip etmek için sürüm kontrolünü kullanma
  • Kütüphane oluşturma ve yönetme
  • Anahat oluşturma ve karşılaştırma
  • Microsoft Excel’de içe ve dışa aktarma
  • Gösterge panelini kullanarak raporlar ve grafikler oluşturma
  • Projeler arası özelleştirme ve BMP (Business Process Modeling – İş Süreçleri Modelleme) ile çalışma

Eğitim İçeriği

Module 1: Course Overview

Module 2: Introduction to Application Lifecycle Management

Module 3: Working with ALM Clients

Module 4: Working with Releases

Module 5: Project Planning and Tracking

Module 6: Working with Requirements and Analyzing Risk

Module 7: Test Planning

Module 8: Requirements Coverage

Module 9: Test Execution

Module 10: Lab Management

Module 11: Build Verification

Module 12: HP Sprinter 12.0

Module 13: Defect Tracking

Module 14: Version Control

Module 15: Library Management

Module 16: Asset Sharing (Libraries)

Module 17: Exporting from Excel to ALM

Module 18: Reporting and Analysis

Module 19: Cross-Project Reporting

Module 20: Using ALM from A to Z

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.