Apache Cassandra

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 3 Gün
 1. Anasayfa
 2. /
 3. Apache Cassandra

Açıklama

  Apache Cassandra ücretsiz, açık kaynak kodlu bir proje ve ikinci nesil bir dağıtık NoSQL veritabanıdır. Özellikle, yüksek miktarlarda verilerle çalışılırken yüksek erişilebilirlikli ve ölçeklenebilir veritabanları için en iyi seçenek olarak kabul edilir. Cassandra, birden fazla veri merkezi arasında çoğaltma (replication) desteğine sahiptir. Aynı zamanda sağladığı ayarlanabilir tutarlılık sayesinde yazma ve okuma işlemlerini yüksek oranda ölçeklenebilir hale getirir. Bu Apache Cassandra eğitimiyle, Büyük Veri (Big Data) ve NoSQL veritabanı temelleri hakkında genel bilgi alacak; Cassandra’nın özellikleri, mimarisi ve veri modelini anlayacak ve Hadoop Büyük Veri ekosistemindeki rolünü görecek ve Cassandra’nın nasıl yükleneceğini, yapılandırılacağını ve izleneceğini öğreneceksiniz.

  Günümüzde kuruluların işlediği büyük hacimli ve farklı veriler yüksek erişilebilirlikli ve düşük gecikmeli bir veritabanına ihtiyaç duyuyor. Apache Cassandra, çoğaltılmış ve dağıtılmış sistemlerde sağladığı yüksek okuma ve yazma hızıyla kuruluşların ihtiyaç duydukları çözümü sunuyor. Bu Apache Cassandra eğitimi, Cassandra’nın doğrusal olarak ölçeklenebilir eşler arası tasarımından faydalanmak üzere veri modelleme deneyimi sağlıyor.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Cassandra veritabanlarını oluşturma ve sık kullanılan tasarım düzenlerini uygulama
  • Sorgu düzenlerine göre Cassandra’da veri modelleme
  • CQL ve Java kullanarak Cassandra veritabanlarına erişme
  • Okuma/Yazma ve veri tutarlılığı arasında bir denge oluşturma
  • Cassandra’yı Hadoop, Pig ve Hive ile entegre etme

   

  Kimler Katılmalı?

  NoSQL veritabanları ve Cassandra’da kariyer yapmak isteyen uzmanlar

  Analiz uzmanları

  Araştırma uzmanları

  BT geliştiricileri

  Test uzmanları

  Proje yöneticileri

   

  Önkoşullar

  SQL ve veritabanları hakkında bilgi sahibi olma

  Java programlama


Eğitim İçeriği

NoSQL Overview

 • Justifying non-relational data stores
 • Listing the categories of NoSQL Data Stores

Exploring Cassandra

 • Defining column family data stores
 • Surveying Cassandra
 • Dissecting the basic Cassandra architecture

Querying Cassandra

 • Defining Cassandra Query Language, CQL
 • Enumerating CQL data types
 • Manipulating data from the cqlsh interface

 Leveraging Cassandra structures and types

 • Drawing comparisons with the relational model
 • Organizing data with keyspaces, tables and columns
 • Creating collections and counters

Modeling data based on queries

 • Designing tables around access patterns
 • Clustering with compound primary keys
 • Improving data distribution with composite partition Keys

Detailing tunable consistency

 • Identifying consistency levels
 • Selecting appropriate read and write consistency levels
 • Distinguishing consistency repair features

Balancing consistency and performance

 • Relating replication factor and consistency
 • Trading consistency for availability
 • Achieving linearizable consistency with Compare-And-Set

Working with Cassandra collection types

 • Grouping elements in sets
 • Ordering elements in lists
 • Expressing relationships with maps
 • Nesting collections

Storing data for easy retrieval

 • Mapping data to tuples and user defined types
 • Investigating the frozen keyword
 • Applying the Valueless Columns Pattern
 • Strategic implementation of clustering columns

Controlling data life span

 • Expiring temporal data with time-to-live
 • Reviewing how tombstones achieve distributed deletes
 • Executing DELETEs and UPDATEs in the future

Constructing materialized views and time series

 • Modeling time series data
 • Enhancing queries with materialized views
 • Materialized views maintained in the application
 • Driving analytics from materialized views

Managing triggers

 • Creating triggers by implementing ITrigger
 • Attaching triggers to tables
 • Supporting materialized views with triggers

Querying Cassandra data with the Datastax Java Driver

 • Connecting to a Cassandra cluster
 • Running CQL through the Java Driver
 • Batching prepared statements
 • Paginating large queries

Persisting Java Objects with Kundera

 • Defining the Java Persistence Architecture, JPA
 • Configuring Kundera to work with Cassandra
 • Generating schemas automatically
 • Managing JPA transactions in Kundera

Leveraging built-in Cassandra connectors

 • Loading data into Hadoop MapReduce with the Cassandra InputFormat
 • Utilizing the Cassandra Loader to create Pig relations
 • Converting a Cassandra table to a Hive table with the Casssandra serializer/deserializer (SerDe)