Agile BI: Value-Driven Data Warehousing and BI

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 1 Gün
 1. Anasayfa
 2. Agile BI: Value-Driven Data Warehousing and BI

Açıklama

  BI/DW ekiplerine yönelik bu giriş düzeyi eğitim, Agile değerlerini ve ilkelerini BI/DW dağıtımı ile bağdaştırır, hem tekrarlayan (scrum) hem de akış tabanlı (kanban) yöntemlere değinir ve Agile BI/DW proje topluluklarındaki rolleri, sorumlulukları ve ilişkileri net bir hale getirir. Eğitim, aynı zamanda etkili kullanıcı hikayeleri için verimli Agile BI/DW gereksinimlerinin nasıl yazılacağı ve bölümlendirileceği konusunda rehberlik eder, örnekler sunar ve deneyim kazanılmasını sağlar.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • Hikaye noktası tahminleri
  • Hikaye önceliklendirme teknikleri
  • Ürünle ilgili bekleyen işlerin önceliklendirilmesi (Product backlog grooming)
  • Kapasiteye dayalı planlama
  • Hikaye tartışmaları
  • Sprint’le ilgili bekleyen işlerin oluşturulması ve bunların taahhüt edilmesi
  • Ekip rolleri ve sorumlulukları
  • Ekiplerin kendi kendine organize olmaları ve kendi kendilerini yönetmeleri
  • Kanban ve Scrum
  • Özellik sergileme uygulamaları
  • Sürekli öğrenme ve gelişme için geçmişi de kapsayan değerlendirmeler
  • BI/DW ile ilgili kullanıcı gereksinimleri ve hikayelerinin nasıl daha iyi yazılabileceği
  • Büyük hikayelerin daha küçük hikayelere nasıl bölüneceği

   

  Kimler Katılmalı?

  Veri ambarı ve BI (İş Zekası) proje yöneticileri

  Yöneticiler ve ekip liderleri

  Mimarlar, tasarımcılar, geliştiriciler ve yöneticiler

  Test uzmanları

  İş zekası uygulayıcıları

  İş analistleri ve ürün sahipleri


Eğitim İçeriği

Introduction

 • Agile Overview
 • Agile Manifesto Exercise

How Scrum Works

 • Scrum Overview
 • Product Backlog Prioritization
 • Product Backlog Management
 • Story Conferencing
 • Sprint Tracking
 • Capacity-based Planning
 • Daily Scrum
 • Project Monitoring
 • Sprint Showcase
 • Executive Showcase
 • Sprint Retrospective
 • Adapt and Close

Scrum and Kanban

 • Lean & Agile Principles
 • Scrum Basics vs. Kanban Basics
 • Kanban Example
 • Kanban Metrics
 • Value Stream Mapping
 • Limiting WIP
 • Scrum and Kanban Cadence
 • Continuous Improvement
 • Scrum & Kanban Summary
 • Kanban Exercise

User Stories

 • Capabilities to Stories
 • User Story Template
 • Well-Written Stories
 • Stories are Not Requirements
 • Architecturally Complete Stories
 • User Story Exercise

Story Slicing

 • Epics
 • Slicing Epics
 • Anti-Stories
 • Ridiculously Thin-Slicing
 • This-Slicing Points in the DW/BI Architecture
 • Story Slicing Exercise

Relative Estimating

 • Agile Estimating & Conventional Estimating
 • Absolute vs. Relative Estimating
 • T-Shirt Sizing
 • Story Point Estimating
 • Estimating Poker

Building Project Community

 • The Agile Project Community
 • Self-Managing and Self-Organizing Teams
 • Shared Values: Team Working Agreements
 • Honoring Commitments
 • Visual Controls
 • Agile Roles

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.