Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server

Eğitim Tipi : Sanal Sınıf / Online
Süre : 5 Gün
 1. Anasayfa
 2. Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server

Açıklama

  Bu eğitimde katılımcılar, Internet Information Services’i yapılandırma ve yönetme konusunda temel bilgiler ve beceriler edinirler. Bu eğitim, Exchange ve SharePoint gibi IIS’i kullanan diğer ürünlerin desteklenmesine yardımcı olmak üzere ön koşul olan geniş bir yelpazedeki İnternet Web uygulamaları, güvenliği ve bilgi birikimi becerilerini sağlamaya yöneliktir. Bu hedefe uygun olarak eğitimde herhangi bir Web uygulaması veya geliştirme uygulamasına odaklanılmayacaktır.

   

  Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

  • IIS kurulumu
  • Varsayılan Web sitesini yapılandırma
  • Uygulama havuzlarını yapılandırma ve yönetme
  • İlave Web siteleri oluşturma
  • Web siteleri ve uygulama desteğini yapılandırma
  • Web siteleri ve uygulamaları güvenli hale getirme
  • Web sitesi veri aktarımını güvenli hale getirme
  • Merkezi Sertifika Deposunda sertifikaları yönetme
  • Uzaktan yönetimi yapılandırma
  • FTP uygulama
  • IIS izleme
  • IIS’i yedekleme ve geri yükleme
  • Yükleri dengelenmiş Web grupları oluşturma

Eğitim İçeriği

Module 1: Understanding and Installing Internet Information Services

 • Understanding a Web Server infrastructure
 • Installing Internet Information Services
 • Installing Internet Information Services
 • Verify the Web Server Installation

Module 2: Configuring The Default Website

 • Examining the Default Website Using IIS Manager
 • Examining the Default IIS File Structure
 • Configuring DNS Records for a Website
 • Creating Folders, Virtual Directories, and Applications
 • Create DNS records for public and internal access to the default website
 • Creating webpages and adding web application support
 • Creating folders, virtual directories, and applications

Module 3: Configuring and Managing Application Pools

 • Defining the Application Pool Architecture
 • Creating and Managing Application Pools
 • Configuring Application Pool Recycling
 • Create and configure application pools
 • Configure and test application pool recycling settings

Module 4: Creating Additional Websites

 • Understanding Configurations for Multiple Websites
 • Configuring Website Bindings
 • Creating and Starting Websites
 • Document basic website settings
 • Configure and test new websites

Module 5: Configuring Website and Web Application Support

 • Configuring Common Features
 • Configuring Support for Web Applications
 • Configure directory browsing, content compression and default documents for the Products website
 • Configuring ASP.NET settings

Module 6: Securing Websites and Applications

 • Understanding IIS Authentication and Authorization
 • Configuring Authentication and Authorization
 • Configuring URL Authorization Rules
 • Installing and configuring anonymous authentication, Windows authentication, and basic authentication
 • Configure folder permissions for a website
 • Installing and configuring URL authorization rules

Module 7: Securing Website Data Transmission

 • Understanding Certificates and SSL
 • Creating and Managing Web Server Certificates
 • Configuring HTTPS Bindings
 • Create, export, and import a self-signed certificate
 • Add HTTPS bindings to websites

Module 8: Managing Certificates in the Centralized Certificate Store

 • Understanding the Centralized Certificate Store
 • Installing and Configuring the Centralized Certificate Store
 • Configuring websites to use the Centralized Certificate Store

Module 9: Configuring Remote Administration

 • Installing and Configuring the Management Service
 • Connecting to Remote Web Servers and Websites
 • Delegating Management Permissions
 • Installing and configuring the management service
 • Connecting to and managing a remote web server and website
 • Creating and managing IIS manager users

Module 10: Implementing FTP

 • Planning for FTP
 • Implementing an FTP site
 • Uploading and Downloading by Using FTP
 • Installing and configuring an FTP site

Module 11: Monitoring IIS

 • Monitoring IIS Logs
 • Analyzing Performance Counters
 • Configuring and querying log files
 • Collecting and evaluating performance data

Module 12: Backing Up and Restoring IIS

 • Understanding IIS Backup and Recovery Components
 • Backing Up and Recovering a Website
 • Back up and recover configuration history

Module 13: Building Load-Balanced Web Farms

 • Understanding Load-Balancing Mechanisms
 • Building a Load-Balanced Web Farm by Using ARR
 • Sharing Content in a Web Farm by Using Shared Folders
 • Sharing Content in a Web Farm by Using DFS-R
 • Sharing IIS Configurations in a Web Farm
 • Configuring and testing a web farm
 • Configuring a web farm to use content from a shared folder
 • Installing and configuring DFS-R
 • Configuring shared configurations
 • Installing a new component in a shared configuration

Ön Koşullar

Windows ağ teknolojileri ve Windows Server yönetimi, bakımı ve sorun giderme konusunda bilgi sahibi olmak gerekir.