• Dijital altyapımızın COVID-19 ve gelecekteki halk sağlığı krizlerinin etkisiyle başa çıkabilmesi için güçlendirilmesi gerekmektedir;
  • Yapay zekanın halk sağlığı tepkisine daha iyi entegrasyonu bir öncelik olmalıdır;
  • Vatandaşların hareketi, hastalık bulaşma paternleri ve sağlık izleme ile ilgili büyük verilerin analizi, önleme tedbirlerine yardımcı olmak için kullanılabilir.

Son yıllarda dünya SARS, Zika virüsü, Ebola ve şimdi COVID-19’un yükselişine tanık oldu. Salgınlar yükselen bir tehdit.

Dünyanın dört bir yanındaki şehirler deprem, tsunami ve kasırga gibi doğal afetler sırasında sağlam ve antifragile kalmaları için fiziksel sistemlerini koruyacak altyapı yeniliğini bir öncelik haline getirdi. Ancak salgın hastalıklar, biyolojik felaketler sırasında bağlantıyı sağlamak ve toplumumuza ulaşmak söz konusu olduğunda bu yöntemlerin yeterli olmadığını görüyoruz.

Şimdi, bu kriz anında, öncelikli zorluk, dijital altyapıyı, özellikle salgın tahmin ve karar verme bağlamında, halk sağlığı müdahalesinin çeşitli aşamalarına entegre etmek ve kolaylaştırmaktır. SARS’tan bu yana geçen 17 yıl içinde yeni bir çağ dijital dönemi ortaya çıktı; Artificial Intelligence ve Internet of Things (IoT), bu yeni virüsün makul sınırlar içinde tutulmasında etkili olabilir.

 

Dijital altyapı üzerindeki baskı

Hükümetler artık her yerde bulunan aletlere (sensörler) ve güçlü algoritmalara güveniyor. COVID-19’a karşı savaşta, birçok hükümet bu yeni gözetim araçlarını uygulamaya koydu.

Dünya haritaları, insanların ulaşımındaki azalmanın farklı ülkelerdeki karbon emisyonlarını nasıl önemli ölçüde azalttığını gösteriyor, ancak dijital teknolojilerden kaynaklanan emisyonlar için durum nedir? Karantinada evden çalışan veya dijital cihazlar kullanan insanların hacmi diğer sebeplerden kaynaklanan emisyonlarda artışa neden olur mu? Kapasite sorununu çözmek için büyük bulut sağlayıcıları tarafından neler yapılıyor?

 

Salgınları tahmin etme ve modelleme

Devam eden covid-19 pandemisinde, dünya çapında üç büyük olayı görüyoruz:

1.Çevrimiçi hizmetlerin daha geniş kabulü;

2.Konvansiyonel endüstriler için internet hizmetleri için büyük bir gereklilik;

3.Farklı tipteki endüstriler arasında bağlanabilirliğin artırılması.

Bu üç veri akışı, yakın zamana kadar hızlı hareket eden bir salgınla ilgili programlarda nicelleştirilmesi çok zor olan, risk taşıyan popülasyonlarda hastalığı ve boylamsal değişiklikleri yayan seyahat modelleri hakkında önemli, gerçek zamanlı veriler sağlar. Hareketliliğin katlanarak artması ve küresel bağlantının büyümesiyle, bu bilgi gözetim ve sınırlama stratejilerinin planlanması için kritik önem taşıyacaktır.

Bazı araştırmacılar ve özel kuruluşlar, ilgili eyalet hükümetleri ile birlikte, şehre girerken taşınan yer, zaman ve bulaşıcı virüs türü, bulaşıcı virüs türüne göre hastalık salgınlarını görsel olarak temsil eden bir dijital platform olan HealthMap’i geliştiriyorlar.

Dijital altyapı, salgınları tahmin etmede ve modellemede önemli bir rol oynar. Akciğer BT taraması için AI destekli hizmetler alın: AI, olası koronavirüs pnömonisi lezyonlarını hızlı bir şekilde tespit etmek için önceden tasarlanmıştır; hacmini, şeklini ve yoğunluğunu ölçmek; ve çoklu akciğer lezyonlarının görüntüdeki değişikliklerini karşılaştırır. Bu, doktorların hızlı kararlar vermelerine yardımcı olmak için kantitatif bir rapor sağlar ve böylece hastaların sağlık değerlendirmesini hızlandırmaya yardımcı olur.

 

Vatandaşları eşleme

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, pandemiyle yüzleşmek ve COVID-19’un topluluk güdümlü temas izleme teknolojileri yoluyla yayılmasını hafifletmek için yavaş yavaş dijital altyapı ve mühendislik yeteneklerini geliştiriyorlar. Bu, vatandaşların ve hükümetin vatandaşlarına zamanında ve kesin bilgi yayılmasına yardımcı olmak için bir dizi dijital araçla pandemik hastalıklara iddialı ve derhal tepki vermelerini sağlar.

Birçok hükümet, özel şirketleri yüz milyonlarca yüz tanıma kamerasından ve vücut ısısını ve tıbbi durumunu bildiren kişilerden yararlanan yenilikçi araçlar geliştirmeye teşvik ediyor. Bu yetkililer sayesinde şüpheli koronavirüs taşıyıcılarını hızlı bir şekilde tanımlayabilir ve temas ettikleri herkesi belirleyebiliriz. Bir dizi mobil uygulama, vatandaşları enfekte hastalara yakınlıkları konusunda uyarır.

 

Daha iyi bir gelecek için yol haritası

Virüs, dijital altyapı geliştirme için yeni bir başlangıç sağlamıştır. Bulut, büyük veri ve yapay zeka uygulamalarını kullanmak, endüstrilere, vatandaşların pandemik hastalığın şiddetini anlamalarına ve önleyici tedbirler almalarına yardımcı olan yeni iş modelleri geliştirmeleri için alan yaratıyor.

Paydaşlardan oluşan bir koalisyon (özel ve resmi), virüsü aşılamak için milyonlarca finansmanı olan ilaç işletmelerini destekliyor. Dijital altyapımızı modernleştirmek, yükseltmek ve güncellemek, bu ve gelecekteki pandemilerin üstesinden gelmek için kamu-özel sektör ortaklığı ve kalkınma aşamasındaki finansal krizi hafifletmek için tüketim / sonuç temelli modeller gibi farklı finansal modeller geliştirecektir.

Şimdi ülkelerin, hayati projelerin ve ülkelerin finansal teşvik planlarında zaten yer alan büyük altyapı inşasının yanı sıra IoT gibi yeni dijital altyapı yapımını hızlı bir şekilde takip etme zamanı.